Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151
                                               

Чачорица (Бело Поле)

Чачорица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бело Поле. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 500 м западно од селото, каде се среќаваат остатоци од градежен материјал и фрагменти од керамички садови, тегули и други поситни пре ...

                                               

Чепрево (Шашаварлија)

Чепрево - археолошко наоѓалиште во штипското село Шашаварлија. Претставува населба од доцноантичко време. На околу 7 км од селото, близу до меѓите со атарот на Штип има рамнина со ниви во кои селаните при орањето наидувале на остатоци од темели н ...

                                               

Черњец (Клиново)

Черњец - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Клиново. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 500 м североисточно од селото, во непосредната близина на селската црква се среќаваат фрагменти од керамички садови и градежен мате ...

                                               

Четкарица (Стење)

Четкарица - археолошко наоѓалиште во преспанското село Стење. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км северозападно од селото, каде по површините на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, тегули и друг гр ...

                                               

Чешма (Крњево)

Чешма - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Крњево. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време. Од десната страна на патот за селото Барово, на 500 м од мостот, на терен со поволна местоположба се среќаваат фрагменти од керами ...

                                               

Чешма II (Крњево)

Чешма II - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Крњево. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време. На 1 км од првиот мост на патот за селото Барово, од неговата десна страна се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и ...

                                               

Чешмина (Свето Тодори)

Чешмина - археолошко наоѓалиште во битолското село Свето Тодори. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.5 км северно од селото, каде при обработувањето на земјата жителите откриле темели од стари објекти градени од кал и к ...

                                               

Чешмите (Мешеишта)

Чешмите - Магда - археолошко наоѓалиште во селото Мешеишта во областа Дебрца. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцноантичкото време. Источно и југоисточно од двете селски чешми, во западната половина на селските гробишта и во непос ...

                                               

Чибук Чешма (Никуштак)

Чибук Чешма - Аништа - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуштак. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. На 1 км југозападно од селото, во нивата на С. Муслим се среќаваат фрагменти од керамичкисадови, камени и кремени ору ...

                                               

Чуј Петел (Дукатино)

Чуј Петел - археолошко наоѓалиште во Дукатино, Општина Василево. Претставува населба од доцноантичко време и старохристијанско време. На 1.5 км јужно од селото, на границата со атарот на селото Радичево се наоѓа високо зарамнето плато со површина ...

                                               

Чука (Врбјани)

Чука или Ливаѓе - археолошко наоѓалиште во прилепското село Врбјани. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 2 км северозападно од селото, каде на поголема издолжена тумба, висока околу 2 м, се среќаваат фрагмен¬ти од керамички садови, п ...

                                               

Чука (Делчево)

Чука - археолошко наоѓалиште во околината на Делчево. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. Во нивата на П. Стојанов, која е на 1 км западно од градот, во непосредната близина на градскиот резервоар се среќава голем број фрагменти ...

                                               

Чука (Долани)

Чука - археолошко наоѓалиште во штипското село Долани. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцноантичкото време. Се наоѓа на зарамнета тераса на левиот брег на реката Лакавица, оддалечена 1 км десно од патот Штип-Радовиш, со површина ...

                                               

Чука (Кичево)

Чука - археолошко наоѓалиште во Кичево. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото, десно од патот за Осломеј. Претставува мала височинка на чија површина се среќаваат фрагменти од бронзеновременска керамика.

                                               

Чука (Тополчани)

Чука - археолошко наоѓалиште во прилепското село Тополчани. Претставува населба од неолитот, како и јами од средниот век. На 300 м југозападно од селото, на самата траса на старата железничка пруга Прилеп-Битола има ниска тумба на која во 1958 и ...

                                               

Чукар (Костин Дол)

Чукар - археолошко наоѓалиште во околината на местото Костин Дол кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува населба од неолитот и доцната антика. Се наоѓа источно од античкото наоѓалиште Селиште, на малото плато ограничено со длабок ...

                                               

Чукаре (Длапкин Дол)

Чукаре - археолошко наоѓалиште во кичевското село Длапкин Дол, Општина Кичево. Претставува населба од железното, хеленистичкото, римското и доцноантичкото време.Се наоѓа во непосредната близина на селото, од неговата северна страна, на висок рид ...

                                               

Џепен (Брод)

Џепен - археолошко наоѓалиште во битолското село Брод. Претставува населба од железно време. Се наоѓа 1.5 км североисточно од селото, на брдото наречено Стрмен Рид - кота 820, кој доминира над долината на Црна Река, каде на површината на широкото ...

                                               

Шабанско Градиште (Берово)

Шабанско Градиште - градиште од доцноантичкото време. На местото каде што Ратевска Река се влева во вештачкото езеро, на еден висок рид што има зарамнет простор од 150x100m се гледаат остатоци од населба заштитена со бедем. На површината се среќа ...

                                               

Шантанов Камен (Младо Нагоричане)

Шантанов Камен - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Младо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. Во нивата на С. Младеновиќ, која лежи на десниот брег на Пчиња, оддалечена околу 1 км североисточно од селото, се среќ ...

                                               

Шарланди (Аџибегово)

Шарланди - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Аџибегово. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. Близу до утоката на Светиниколска Река во Брегалница, на околу 3.5 км од селото, на површината се среќаваат фрагменти ...

                                               

Шаторица (Заполжани)

Шаторица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Заполжани. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 3 км источно од селото, во нивите на ЗИК "Прилеп", кои се на блага височинка, во непосредната близина на некогашниот бунар, кад ...

                                               

Шемоска Тумба

Шемоска Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско и бронзено време. Се наоѓа на околу 500 м западно од селото. Има неправилна кружна основа со димензии од 100 × 80 м. На површината се среќаваат фраг ...

                                               

Шипков Дол (Стојаково)

Шипков Дол - археолошко наоѓалиште во богданското село Стојаково. Претставува археолошки наод - населба од хеленистичко време На 2 км западно од селото, на јужните падини од Голем Рид, во нивите на Спасо и Ѓорѓи Каеви, на површина од 300 × 100 м ...

                                               

Широка Падина (Дедебалци)

Широка Падина - археолошко наоѓалиште во битолското село Дедебалци. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1200 м јужно од селото Путурус и на околу 1400 м од селото Дедебалци, каде во блокот на ЗИК "Пелагонија" по површината се с ...

                                               

Широко Поле (Мездра)

Широко Поле - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Мездра. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцноантичкото време. Во нивите на ЗИК "Овче Поле", што се наоѓаат 2.5 км северозападно од селото, има делови од керамички садови ...

                                               

Школска Тумба (Могила)

Школска Тумба или Тумба II - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во селото, на растојание од околу 120 м од наоѓалиштето Тумба I. Има пречник во основата од 180 м и височина од 2 м. На ...

                                               

Штрати (Горно Татеши)

Штрати - археолошко наоѓалиште во струшкото село Горно Татеши. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 500 м јужно од училиштето во селото, на простор со површина од 200 × 100 м на кој денес се простираат ниви. Според информа ...

                                               

Шумски Ливади (Враништа)

Шумски Ливади - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Враништа. Претставува населба од неолитско и бакарно време. Се наоѓа на 2 км јужно од селото, покрај старото корито на реката Шум, во расадник со јаболка, каде се среќаваат фрагме ...

                                               

Шуплевец (Суводол)

Шуплевец - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува населба од бакарно време. Се наоѓа на 2.5 км северно од селото, од левата страна на патот Битола-Маково, на издолжен рид со стрмни и тешко пристапни страни кои на северниот ...

                                               

Шупливец (Витолиште)

Шупливец - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од римското време. а 250 м јужно од селското училиште има блага тераса што се спушта кон природниот пат за селото, на која се среќаваат фрагменти од керамички сад ...

                                               

Шупуро (Дедебалци)

Шупуро - археолошко наоѓалиште во битолското село Дедебалци. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 300 м од селото, во нивите на ЗИК "Пелагонија", каде со обработувањето на земјата се откриени фрагменти од керамички садови, тегул ...

                                               

Меѓународна вселенска станица

Меѓународна вселенска станица или ММС - прва вселенска станица изградена од страна на повеќе држави преку нивна меѓународна соработка. Моментално ја сочинуваат 6 главни модули и овозможува престој на 3 членови на постојаниот екипаж. Првите модули ...

                                               

Престолнински Регион (Исланд)

Престолнински Регион - регион во југозападен Исланд кој го опфаќа главниот град Рејкјавик и шест општини околу него. Секоја општина има свој совет, а општинските управи имаат разни заеднички надлежности како комуналиите, јавниот превоз и противпо ...

                                               

Град Скопје

Град Скопје - посебна административна единица во Република Македонија која го покрива главниот град на државата, Скопје. Се состои од 10 општини. Дел е од Скопскиот Регион. Поделбата на Град Скопје како посебна единица на локална самоуправа е деф ...

                                               

Туризам во Русија

Туризмот во Русија - динамички развојна гранка на економијата во Русија, во која се вработени повеќе од 500 илјади луѓе. Според Светската организација за туризам, Русија зазема едно од водечките места во светот во областа на меѓународниот туризам ...

                                               

Абиџан

Абиџан е најголемиот и поранешен главен град на Брегот на Слоновата Коска. Тој е комерцијален и банкарски центар на Брегот на Слоновата Коска, како и де факто главен град. Абиџан се наоѓа во лагуната Ебри, на неколку полуострови и острови поврзан ...

                                               

Дакар

За релито Дакар, видете Рели Дакар. За израелската подморница, видете INS Дакар. Дакар е главен град на Сенегал, сместен на Капвертскиот Полуостров, на брегот на Атлантскиот Океан. Неговата позиција на западниот раб на Африка е погодна точка за т ...

                                               

Дуала

Дуала е најголемиот град во Камерун и седиште на камерунската Приморска провинција. Овој град е комерцијалниот главен град на земјата. Во него се наоѓаат најголемото пристаниште во Камерун, како и аеродромот на градот. Во Дуала се регулира најгол ...

                                               

Замбези

Замбези - четврта по должина река во Африка. Извира како рекичка на ридовите Калена во југозападна Замбија и потоа тече кон исток, собирајќи ја водата од многуте мали притоки. Замбези достигнува ширина од околу 1.700 м пред да се спушти низ велич ...

                                               

Западна Африка

Западна Африка ја зафаќа територијата меѓу приморјето на Гвинејскиот Залив и јужните делови на пустината Сахара и од Камерунските Планини на исток до Атланскиот Океан на запад. Релјефот во Западна Африка е претежно низински, со незначителни терит ...

                                               

Западна Сахара

Западна Сахара е една од најслабо населените територии во светот и претежно претставува пустинска земја. Се наоѓа во Северозападна Африка и се граничи со Мароко на север, со Алжир на североисток, со Мавританија на исток и југ и со Атлантскиот Оке ...

                                               

Мароко

Кралството Мароко е држава во Северозападна Африка. Се граничи со Алжир на исток, со Мавританија на југ и со Шпанија на север. На запад излегува на Атлантскиот Океан. Главен град е Рабат. Мароко е единствената африканска држава која не е членка н ...

                                               

Нил

Нил е најдолгата, а воедно и најполноводната река во Африка и е втора по големина река во светот. Се образува од Синиот и Белиот Нил. Синиот Нил извира од езерото Тана во Етиопија, додека Белиот Нил извира од езерото Викторија. По својата речна д ...

                                               

Нуакшот

Нуакшот е главен и најголем град на Мавританија. Доколку не се брои Каиро и градовите северно од Атласките Планини, тој е и најголемиот сахарски град. Нуакшот е административен и економски центар. Нуакшот се наоѓа на атлантскиот брег на пустината ...

                                               

Окаванго (делта)

Делтата Окаванго е најголемата внатреконтинентална делта која се наоѓа во Боцвана. Делтата порано била дел од езерото Макгадикгади, старо езеро кое пресушило во раниот Холоцен, освен во сезоната на врнежи. Денес реката Окаванго не се влева во мор ...

                                               

Северна Африка

Северна Африка ја опфаќа територијата од Средоземното Море на север до реката Нигер и езерото Чад на југ. Се простира од Атланскиот Океан на запад до Црвеното Море на исток, односно ги зафаќа териториите што хидрографски главно, гравитираат кон С ...

                                               

Тлемсен

Тлемсен е град во северозападен Алжир и седиште на владата на провинцијата Тлемсен. Неговото население е проценето на 130.000 жители. Името доаѓа берберскиот збор "Tilmisan", што значи "изворите". Градот се наоѓа во центарот на регион познат по с ...

                                               

Чад (езеро)

За други значења, видете Чад појаснување. Чад е големо, плитко езеро во централниот дел на Африка. Езерото е неистечно, иако некогаш дел од водите истекува во блиските депресии. Во него се влева реката Шари, како и некои други помали реки. Името ...

                                               

Меѓународен аеродром Јап

Меѓународниот аеродром Јап ; е аеродром на островот Јап, кој е главен остров на сојузната држава Јап во рамките на СД Микронезија.