Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150
                                               

Ќурчиска Карпа (Младо Нагоричане)

Ќурчиска Карпа - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Младо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува населба од праисторија и од среден век. На околу 500 м јужно од патот Куманово - Крива Паланка, сметано од селските гробишта, се издига импоз ...

                                               

Увашлија (Владимирово)

Увашлија - населба од железното време. На околу 10 километри јужно од селото, од десната страна на патот што води кон Колибите, во нива се среќаваат фрагменти од керамички садови и предмети од железо. Бил најден и еден нож од раноримското време.

                                               

Ума (Кавадарци)

Ума - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува населба од римско време На западниот раб на градот, во нивата на Д. Мајсторов и во околните ниви се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули, имбрекси и градежен камен. Овде е најдена м ...

                                               

Ума (Суводол)

Ума - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 500 м источно од селото, во непосредната близина на браната од Суводолското Езеро, каде во 1977 година Заводот и музеј од Битола и Репу ...

                                               

Устие на Дрим (археолошко наоѓалиште)

Устие на Дрим - археолошко наоѓалиште во градот Струга. Претставува населба од неолитското и бакарното време. При проширувањето на коритото на Црн Дрим во 1961 година, кај истекот на реката во Охридското Езеро е откриена населба со наколни живеал ...

                                               

Фириште (Франгово)

Фириште - археолошко наоѓалиште кај струшкото село Франгово. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од хеленистичкото и римското време. На околу 1 км северозападно од селото, од десната страна на патот Струга-Франгово, на простор 500 × 100 ...

                                               

Фрн (Почивало)

Фрн - археолошко наоѓалиште во штипското село Почивало. Наоѓалиштето претставува населба од доцен среден век, На околу 1.5 км источно од селото, непосредно до наоѓалиштето Кисетарла, во нивата на А. Таипов со орањето биле откривани остатоци од те ...

                                               

Фрњомлака (Карбуница)

Фрњомлака - археолошко наоѓалиште во кичевското село Карбуница. Претставува доцноантичка населба. Се наоѓа на околу 500 м јужно од селото, во приватна нива, каде се откриени темели од ѕидови, а по површината се наоѓа множество фрагменти од керами ...

                                               

Хераклеја Линкестис

За останати значења на поимот, видете ја страницата за појаснување. Хераклеја Линкестис - градска населба од старомакедонско време до средниот век. Основана е кон средината на IV век пред н.е. од страна на кралот Филип II Македонски, како важен с ...

                                               

Хермелеја (Охрид)

Хермелеја - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Населба од римското време. Се наоѓа на 3-от километар од Охрид кон Струга и на околу 800 м северно од брегот на Охридско Езеро. Во долината што с ...

                                               

Хусков Рид (Манастирец)

Хусков Рид - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Манастирец. Наоѓалиштето претставува населба од бронзеното време. Над селото, од северната страна на патот, во профилот се гледа културен слој со делови од керамички садови со фина и груба ...

                                               

Царева Чешма - Локва (Шопско Рударе)

Царева Чешма или Локва - населба од неолитското, железното и доцноантичкото време кај кратовското село Шопско Рударе. Помеѓу селата Шопско Рударе и Татомир. се наоѓа месноста Царева Чешма која претставува тесна долина. Во непосредната близина на ...

                                               

Царевец (Калиманци)

Царевец - археолошко наоѓалиште во близина на селото Калиманци. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од римско време. Во месностите Кунец, Поревица и Вртен Даб, сместени во Калиманското Поле, се среќаваат остатоци од градби, а по површина ...

                                               

Царичина Нива (Витолиште)

Царичина Нива - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од неолитското и римското време. На 1.7 км северно од селото има природно зарамнета тумба на кој се среќаваат фрагменти од керамички садови, дислоциран куќен ...

                                               

Цветкоско Чукаре

Цветкоско Чукаре - археолошко наоѓалиште во прилепското село Врбјани. Претставува населба од римско време, која е развлечена тумба што се наоѓа на 150 м јужно од селото, од десната страна на патот за селото Обршани. На површината се забележуваат ...

                                               

Церје (Говрлево)

Церје - археолошко наоѓалиште кај скопското село Говрлево. Претставува населба од неолитското време и се наоѓа на 2 км југоисточно од селото, помеѓу Чифличка Река од исток и Церешка Река од запад. Населбата е случајно откриена во 1981 г. а од 198 ...

                                               

Цигански Рид (Оризари)

Не го поистоветувајте со археолошкото наоѓалиште Цигански Рид во Кочани. Цигански Рид - археолошко наоѓалиште во населбата Оризари кај Кочани. Претставува населба од неолитското, железното и римското време. Се наоѓа на самиот влез на населбата, н ...

                                               

Цинцов Рид (Калиманци)

Цинцов Рид - археолошко наоѓалиште во селото Калиманци, сместено во Паднато Маало, меѓу наоѓалиштето Манастириште и стариот пат Кочани-Делчево. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Во нивите на мештани се среќаваат фрагменти од невоо ...

                                               

Црвејнца (Опеница)

Црвејнца - археолошко наоѓалиште во охридското село Опеница. Наоѓалиштето претставува населба од неолитското време, некропола од хеленистичкото време и средниот век. Се наоѓа северно од селото, на левата страна на патот Охрид-Ресен, на почетокот ...

                                               

Црвен Брег (Ораовица)

Црвен Брег - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Ораовица. Наоѓалиштето претставува населба од бронзено време и од доцна антика. На 300 м оддалеченост од западната периферија на селото, во селските ниви се среќаваат грамади од насобрани кам ...

                                               

Црвеница (Ветуница)

Црвеница - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Ветуница. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 800 м јужно од селото, на зарамнето плато над Крива Река, во нивата на Д. Бошковски се среќаваат многубројни фрагменти од кер ...

                                               

Црква (Горно Татеши)

Црква - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Горно Татеши. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.500 м северно од селото, на простор со димензии од околу 200 × 100 м, на повисока тераса со зарамнето плато ко ...

                                               

Црква (Долни Манастирец)

Црква - археолошко наоѓалиште во поречкото село Долни Манастирец. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во непосредната близина на училиштето, десно од патот што води кон селото Тополница, каде што се наоѓа црквата "Св. ...

                                               

Цркварско (Десово)

Цркварско или Чаир - археолошко наоѓалиште во прилепското село Десово. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 3 км југозападно од селото, под железничката линија, каде се пронајдени остатоци од населба. На површина од околу ...

                                               

Црквен Даб (Горно Дивјаци)

Црквен Даб - археолошко наоѓалиште во крушевското село Горно Дивјаци. Претставува средновековна населба. Се наоѓа на 500 м југозападно од селото, каде мештаните при копањето откриле темели од објекти, а по површината на нивите се среќаваат фрагме ...

                                               

Црквени Ливади (Враништа)

Црквени Ливади - наколна населба од бакарното време, сместена на утоката на реката Шум во Црн Дрим во струшкото село Враништа. Од материјалната култура се откриени колци од платформите на кои се наоѓале куќите, груба сива керамика карактеристична ...

                                               

Црквиште (Блатец)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Блатец - населба од доцноримско време. На 3.5 км. северозападно од селото, на зарамнето плато се наоѓаат грамади од камења, фрагменти од ќерамички садови и питоси.

                                               

Црквиште (Витолиште)

Црквиште - Урвич - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на висок рид со стрмни падини, оддалечен 1.5 км од јужната страна на селото. На самиот врв, кој претставува големо зарамнето пла ...

                                               

Црквиште (Конопница)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Конопница. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 1.5 км североисточно од селото на површината се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Црквиште (Корешница)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Корешница. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 1.5 км југоисточно од селото, на левиот брег на реката Вардар има мала зарамнета тераса на која се среќаваат фрагменти од кера ...

                                               

Црквиште (Љубинци)

Црквиште - Црква Маријана - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Љубинци. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцна антика На блага падина, 200-300 м северно од патот Куманово - Крива Паланка, по површината се среќаваат фраг ...

                                               

Црквиште (Мала Црцорија)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Мала Црцорија. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 100 м јужно од наоѓалиштето "Опаљушка, селанецот Д. Ангелов при обработувањето на нивата открил повеќе питоси и темели о ...

                                               

Црквиште (Мождивњак)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Мождивњак. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Јужно од селото, на левата страна од изворот на Мождивњачка Река, на ритче со зарамнето плато се среќаваат остатоци - темели на ...

                                               

Црквиште (Осој)

Црквиште или Присој - археолошко наоѓалиште во кичевското село Осој. Претставува населба од доцната антика. Се наоѓа западно од селото, во приватно лозје, каде се откриени камени плочи, фрагменти од питоси и керамички садови и множество градежен ...

                                               

Црквиште (Пчиња)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пчиња. Наоѓалиштето претставува населба од железно време и римско време. На 500 м западно од селото, во нивите на П. Величков се пронајдени фрагменти од керамички садови и куќен лепеж.

                                               

Црквиште (Свето Тодори)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Свето Тодори. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 700 м источно од селото, каде по површината на нивите се гледаат грамади од кршен камен, фрагменти од керамички садови и покр ...

                                               

Црквиште (Смоквица)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 4.5 км западно од селото, во реонот на наоѓалиштата Падарница и Голи Рид, во нивите на Р. Алаџајков и И. Икономов се гледаат грам ...

                                               

Црквиште (Трап)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Трап. Претставува населба од неолитско и доцноантичко време. Се наоѓа југозападно од селото, во непосредната близина на селската црква "Св. Петка", каде се издига тумба со неправилна кружна осно ...

                                               

Црна Земја (Кравари)

Црна Земја - археолошко наоѓалиште во битолското село Кравари. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 200 м источно од црквата, каде по површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули и покривни ќерамиди.

                                               

Црнелица (Гуѓаково)

Црнелица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. На околу 1.5 км југоисточно од селото, во подножјето на Градишка Тумба се среќаваат голем број фрагменти од керамички садови, тегули, имбрек ...

                                               

Црно Поле (Тромеѓа)

Црно Поле - археолошко наоѓалиште во кумановското село Тромеѓа. Наоѓалиштето претставува населба од праисторија. Во нивата на С. Мишиќ при обработувањето на земјата биле најдени питос и фрагменти од керамички садови со праисториска фактура.

                                               

Црно Село (Бабино)

Црно Село - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Бабино. Претставува населба и некропола од средниот век. Се наоѓа на мала висорамнина што доминира над околниот терен, оддалечен 1.5 км северозападно од селото, на површина од околу 2 ха, ...

                                               

Цуцул (Здуње)

Цуцул - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува населба од римско време и среден век. Се наоѓа на 3.5 км јужно од селото, на левиот брег на реката Треска на просторот околу осамената карпа "каменот Цуцул "и западно од него до Г ...

                                               

Цуцуло (Мачево)

Цуцуло - населба од римското време и старохристијанска црква. На 2 километри северно од селото, на висок рид кој благо се спушта кон селото, на простор од 600 × 600 метри се среќаваат фрагменти од керамички садови, покривни ќерамиди и друг градеж ...

                                               

Чаир (Калаузлија)

Чаир - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Калаузлија. Наоѓалиштето претставува средновековна населба. На околу 200 м северно од селото има зарамнето плато на кое се среќаваат фрагменти од керамички садови и питоси.

                                               

Чаковец (Ресава)

Се наоѓа на околу 2 км источно од селото, од левата страна на патот за селото Дабниште, односно десно од Дабнишка Река. Претставува ридска височина чија јужна страна стрмно се спушта и има отворен поглед кон коритото на реката. На другите страни ...

                                               

Чапаница (Делчево)

Чапаница - археолошко наоѓалиште во околината на Делчево. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Во нивата на Ѓорѓи Валоженски, што се наоѓа на околу 4 км западно од Делчево, се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и покривн ...

                                               

Чарго (Пирава)

Чарго - археолошко наоѓалиште во валандовското село Пирава. Претставува населба од римското време. Се наоѓа на блага височинка, оддалечена југозападно од селото на околу 1.300 м, каде по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови, пито ...

                                               

Чарлиски Тумби

Чарлиски Тумби - археолошко наоѓалиште во битолското село Долна Чарлија. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 3 км западно од селото, во непосредната близина на селскиот пат за Беранци, каде се наоѓаат три помали тумби. Прват ...

                                               

Чатал (Дебреше)

Чатал или Дапче - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 2.5 км источно од селото, во приватни ниви на неколку сопственици, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови ...