Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149
                                               

Трновско Кале

Трновско Кале - археолошко наоѓалиште во битолското село Трновци. Претставува населба од хеленистичко време. Се наоѓа на околу 1 км северозападно од селото, на мала височинка со елипсовидна основа и со димензии од 100 × 30 м, каде се гледаат конт ...

                                               

Трноец (Премка)

Трноец - археолошко наоѓалиште во кичевското село Премка. Претставува населба и некропола од средниот век. Се наоѓа југоисточно од селото, зад високиот рид, во приватна нив, каде се наоѓаат грамади од градежен материјал, а според исказите, сопств ...

                                               

Троло (Ораовица)

Троло - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Ораовица. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. На 1.5 км јужно од селото, на левиот брег на Ораовичка Река, на површина од 200 × 150 м се среќаваат фрагменти од керамички садови и ...

                                               

Трпчева Црква (Дуње)

Трпчева Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дуње. Претставува населба, црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на просторот помеѓу селата Кален и Дуње, односно 2 км југоисточно од селото Кален или 2 м југозападно од селото Дуње, ...

                                               

Трсино (археолошко наоѓалиште)

Трсино - археолошко наоѓалиште во виничкото село Трсино. Наоѓалиштето претставува римска населба и некропола - могили. Во селото, а посебно покрај реката, се откриени темели од ѕидови на повеќе градби, на површината има остатоци од градежен матер ...

                                               

Трска (Пресил)

Трска - археолошко наоѓалиште во крушевското село Пресил. Претставува доцноантичка населба. Се наоѓа на 400 м источно од селото, каде на простор од 100 × 100 м во приватни ниви се среќаваат фрагменти од керамички садови и множество градежен матер ...

                                               

Тугли (Долни Балван)

Врчва - археолошко наоѓалиште во штипското село Долни Балван, Општина Карбинци. Претставува населба од бронзеното и римското време. На 2 км северно од селото, десно од патот Штип-Кочани има мала височинка издолжена во правец исток-запад, со површ ...

                                               

Тулуко (Подареш)

Тулуко - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Подареш. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На јужната периферија на селото, во селските ниви, напростор од околу 200 × 100 м, особено во нивата на Борис Тодоров се среќаваат фрагм ...

                                               

Тумба (Барешани)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Барешани. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа во центарот на селото на место каде што се издига мала височинка со правилна кружна основа. Тоа е селска утрина, со незначителни оштетувања ...

                                               

Тумба (Боротино)

Тумба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Боротино. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на околу 1 км северно од селото, каде има тумба, која со изградбата на патот Боротино-Славеј е пресечена на два дела. На површината се сре ...

                                               

Тумба (Вранче)

Тумба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Вранче. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 2.2 км југоисточно од селото, каде на една мала височинка има множество фрагменти од керамички садови и градежен материјал. Во ...

                                               

Тумба (Врбјани)

Тумба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Врбјани. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км источно од селото, лево од патот Славеј-Србјани, каде има мала височинка на која има фрагменти од керамички садови и градежен ...

                                               

Тумба (Дедебалци)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Дедебалци. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во рамнината, на околу 500 м западно од селото, каде што се издигаат две височинки - тумби со помали димензии, на кои по површината се ср ...

                                               

Тумба (Долгаец)

Тумба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долгаец. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 3 км јужно од селото и на 600 м југозападно од патот за селото Костинци, каде се наоѓа сосема мала височинка – тумба, која зафаќа ...

                                               

Тумба (Долна Чарлија)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Долна Чарлија. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на северната периферија на селото, во рамнината каде се издига висока тумба со пречник од 80 × 90 м, во чија основа спорадично се среќ ...

                                               

Тумба (Долно Палчиште)

Тумба - археолошко наоѓалиште во тетовското село Долно Палчиште. Претставува населба од неолитското време и средниот век. Се наоѓа во северниот дел на Полошката Котлина, на 1.5 км западно од патот Тетово-Гостивар. Димензиите на тумбата се 140 × 1 ...

                                               

Тумба (Канино)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Канино. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на околу 2.5 км источно од селото и на околу 500 м од патот Битола-Породин-Драгош во нивите северно од Породин. Претставува височинка издолже ...

                                               

Тумба (Карамани)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Карамани. Претставува населба од неолитско, бакарно и бронзено време. Се наоѓа на околу 1.5 км источно од селото и на околу 2 км јужно од селото Трн, покрај десниот брег на реката Драгор. Во основа ...

                                               

Тумба (Кравари)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Кравари. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во рамнината североисточно од селото. Со земјоделските работи таа е развлечена и има неправилна кружна основа. По површината се гледаат мно ...

                                               

Тумба (Кременица)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Кременица. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во непосредна близина на селото, но со трасирањето на пругата Битола-Лерин тумбата е пресечена на две половини. По површината има фрагмен ...

                                               

Тумба (Кукуречани)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Кукуречани. Претставува населба од неолитско и римско време. Се наоѓа источно од селото, на левата страна од патот за селото Карамани, кај месноста Средни Ливади, каде се издига блага височинка што ...

                                               

Тумба (Лавци)

Тумба - археолошко наоѓалиште во преспанското село Лавци. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на тромеѓата на селото со оседните Прељубје и Дрмени, каде на мала височинка со зарамнето плато, во нива на месен жител при обработување ...

                                               

Тумба (Маџари)

Се наоѓа на североисточниот крај на Скопје, во просторот меѓу населбите Маџари и Ченто, непосредно до фудбалското игралиште, на околу 700 м од левата страна на автопатот Скопје-Куманово-Велес. Претставува мала височинка - тумба со пречник во осно ...

                                               

Тумба (Новаци)

Тумба или Селски Гробишта - археолошко наоѓалиште во битолското село Новаци. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на 500 м северно од селото, веднаш до левата страна на патот за Добромири. Тумбата има средна големина, со зачувана височ ...

                                               

Тумба (Ношпал)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Ношпал. Претставува населба од неолитско и римско време. Се наоѓа на околу 2.5 км југозападно од селото, каде при обработувањето на земјата се откриени ѕидови градени од камен, варов малтер и тули. ...

                                               

Тумба (Оптичари)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Оптичари. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 2 км источно од селото и 7 км источно од патот Битола-Лерин, како и на околу 1.5 км западно од коритото на Црна Река. Во основата ...

                                               

Тумба (Пашино Рувци)

Тумба или Чаир - археолошко наоѓалиште во прилепското село Пашино Рувци. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на 2.5 км јужно од селото, каде има мала тумба на која се среќаваат фрагменти од керамички садови, куќен лепеж и орудија од к ...

                                               

Тумба (Породин)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Породин. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на растојание од околу 1.5 км источно од селото и на 800 м западно од асфалтниот пат Битола-Лерин, каде во рамнината се издига тумба висока ...

                                               

Тумба (Радобор)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Радобор. Претставува населба од неолитско, бакарно и бронзено време. Се наоѓа во непосредната близина на утоката на реката Шемница во Црна Река. Има пречник од околу 200 м и височина до 3 м. Со мел ...

                                               

Тумба (Суводол)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува населба од бронзено време. Се издига покрај рекичката Сињевир, на околу 800 метри југоисточно од селото. Има кружна основа, малку развлечена. По површината се среќаваат фрагмен ...

                                               

Тумба (Трап)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Трап. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 300 м западно од селото. Тумбата има кружна основа и зачувана височина од 4 м. По површината се среќаваат фрагменти од керамички садо ...

                                               

Тумба (Трн)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Трн. Претставува населба од неолитско време. Се издига во самото село, има пречник од околу 300 м и зачувана височина од 5 м. Дел од селските куќи се изградени врз неа па така, при копањето на теме ...

                                               

Тумба (Црнобуки)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Црнобуки. Претставува населба од неолитско и бакарно време. Се наоѓа на околу 3 км источно од селото и на 150 м северно од реката Шемница. Има кружна основа со пречник од околу 150 м и височина од ...

                                               

Тумба во Ливаѓето

Тумба во Ливаѓето - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на 2 км североисточно од селото, во непосредната близина на селскиот пат за Горна и Долна Чарлија. Има пречник во основата од ок ...

                                               

Тумба во Селото (Кукуречани)

Тумба во Селото - археолошко наоѓалиште во битолското село Кукуречани. Претставува населба од неолитско време и некропола од среден век. Се наоѓа во центарот на селото, на местото на Домот. Во времето на неговата изградба таа е целосно уништена и ...

                                               

Тумба Гробишта (Долно Агларци)

Тумба Гробишта - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Агларци. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на 500 м северно од селото и на околу 700 м источно од Црна Река. На површината што зафаќа простор од 50 × 70 м се среќаваат ...

                                               

Тумба Трнска

Тумба Трнска или Могилска Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на границата меѓу атарите на селата Могила и Трн, на околу 1 км северно од Мала и Голема Тумба кај селото Трн. На ...

                                               

Тумба Чебрен

Тумба Чебрен - археолошко наоѓалиште во историското битолско село Чебрен кое денес потпаѓа во атарот на селото Зовиќ. Претставува населба од римско и доцноантичко време и средниот век. Се наоѓа на околу 3 км западно од селото Зовиќ, на падините н ...

                                               

Тумба II (Кравари)

Тумба II - археолошко наоѓалиште во битолското село Кравари. Претставува населба од неолитско време. Во археолошка карта под називот "Тумба" е заведена неолитска населба која според авторите е сместена североисточно од селото Кравари. Во текот на ...

                                               

Туриграв (Суводол)

Туриграв - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 800 м југозападно од селото, покрај левиот брег на Ореовски Дол. Заводот и музеј од Битола во 1977 година извршил заштитно ископув ...

                                               

Турски Гробишта (Бања)

Турски Гробишта - археолошко наоѓалиште во кочанското село Бања. Претставува населба од доцната антика. На 300 м јужно од селото, на пространа падина покрај потокот Сува Река, во нивите на Б. Левков и П. Алексов се среќаваат фрагменти од керамичк ...

                                               

Тутулен (Моин)

Тутулен - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Моин. Претставува населба од доцна антика. На 2.5 км југозападно од селото, на северното подножје на ридот, на простор од 150 џ 100 м се среќаваат многу остатоци - фрагменти од керамички садови ...

                                               

Туфка (Смоквица)

Туфка - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува населба од бронзено време и хеленистичко време. На 200 м источно од селото, помеѓу пругата и автопатот Скопје - Гевгелија, на издолжен и немногу висок рид обрас ...

                                               

Ќерамидарка (Мокрино)

Ќерамидарка - археолошко наоѓалиште во Мокрино, Општина Ново Село. Претставува населба од римско и средновековно време. Се наоѓа 2 км северно од селото, крај патот што води кон полето, на блага падина во подножјето на Беласица. Во 1988 година во ...

                                               

Ќерамидница (Долани)

Ерџелија - археолошко наоѓалиште во штипското село Долани. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа на 1.5 км од патот Штип-Радовиш, на голема рамнина долга 500 м и широка 30 м, која лежи на левиот брег на реката Лакавиц ...

                                               

Ќерамидница (Долно Орехово)

Ќерамидница - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Орехово. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км северозападно од селото, на самата граница со сегашното акумулационо езеро. Овде, во 1977 и 1979 година, Заводот и м ...

                                               

Ќерамидница (Кочиште)

Ќерамидница - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Кочиште. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа во непосредната близина на селото, на југоисточната страна, во нива на месен жител. каде се среќава множество фрагменти од пе ...

                                               

Ќерамидница (Скачковце)

Ќерамидница - археолошко наоѓалиште во кумановското село Скачковце. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 500 м јужно од селото, во нивата на Н. Петрински се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Ќерија (Горно Лакочереј)

Ќерија - Долчиња - археолошко наоѓалиште во охридското село Горно Лакочереј. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 1.5 км северозападно од селото има тумба што доминира над околината. Во нејзиниот средиштен дел има зарамнета површи ...

                                               

Ќоилук (Суво Грло)

Ќоилук - археолошко наоѓалиште во местото Суво Грло општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба и базилика од доцна антика. На едно зарамнето плато што се издига над коритото на реката "Лакавица, од левата страна, во 1977 година со земјоделски ...