Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 147
                                               

Селиште (Слепче)

Селиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Слепче. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 2 км северно од селото, каде по површината на нивите се среќаваат голем број фрагменти од керамички садови, имбрекси и градежен материјал ...

                                               

Селиште (Строиманци)

Селиште - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Строиманци. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 1 км северно од селото, под ридот Пржар се среќаваат темели од објекти, а по површината на теренот има градежен материјал и ф ...

                                               

Селиште (Тркање)

Селиште - археолошко наоѓалиште крај селото Тркање. Претставува населба од доцноантичко време. Северно од селото, во подножјето на ридот Сламонец, на простор од околу 200 × 200 м се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и покривни ќерамиди.

                                               

Селиште (Трновци)

Селиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Трновци. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 1.5 км источно од селото, каде при обработувањето на земјата жителите наоѓале ѕидови градени од камен и варов малтер. По површината ...

                                               

Селиште (Трстеник)

Селиште - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Трстеник. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 500 м североисточно од селото, на десната страна од патот за манастирот Ѓуриште, при обработувањето на нивите се откриени тули ...

                                               

Селиште (Форино)

Селиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Форино. Претставува средновековна населба. Се наоѓа во западниот дел на селото, каде при изградбата на нови станбени објекти се откриени темели од повеќе објекти градени од кршен камен и варов ...

                                               

Селиште (Шопско Рударе)

Селиште - населба од римското време кај кратовското село Шопско Рударе. Во атарот на Чергинско маало, на површината на нивите се среќаваат делови од керамички садови, питоси и покривни ќерамиди. При орањето биле откриени и темели од градби крај к ...

                                               

Селото (Владимирово)

Селото - средновековна населба. На десниот брег на Широк Дол има висок рид на кој се зачувани урнатини од стари објекти на простор од околу 100 × 100 метри. Според преданието, на ова место било старото село.

                                               

Селска Црква (Могила)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа североисточно од Тумба I. Претставува височинка со пречник во основата од околу 150 м и височина од 3 - 3.50 м, на која се подигнати ...

                                               

Селски Гробишта (Долнени)

Селски Гробишта или Рудина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долнени. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на селските гробишта и непосредно околу нив, каде има откриено повеќе питоси, а по површината се среќаваат фрагменти од ...

                                               

Селца (Берово)

Селца - населба од римското време. На 12 километри источно од Берово, под ридот Пластица, на простор од 600x500 метри се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, покривни ќерамиди, биле пронајдени римски и рановизантиски монети.

                                               

Селце (Брждани)

Селце - археолошко наоѓалиште во кичевското село Брждани. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 2 км северно од селото, во приватни ниви,каде се откривани темели од ѕидови на објекти, на површината се наоѓаат фрагменти од к ...

                                               

Селце (Слатино)

Селце - археолошко наоѓалиште во охридското село Слатино, Општина Дебрца. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на околу 700 м североисточно од селото, на надморска височина од околу 850 м. Карактеристиките покажуваат дека станува збор за ...

                                               

Скала (Дреново)

Скала - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 2.5 км северозападно од селото, спроти наоѓалиштето Градиште - Девол, на голема површина се среќаваат фрагменти од керамички садови, ...

                                               

Скала (средновековно археолошко наоѓалиште во Велмеј)

Не го поистоветувајте со античкото наоѓалиште во Велмеј, Скала Скала - археолошко наоѓалиште во селото Велмеј во областа Дебрца. Претставува раносредновековна населба и некропола. Претставува ридче оддалечено околу 5 км јужно од селото, кое се из ...

                                               

Ски (Дебар)

Ски нарекуван и уште Горно Удово - археолошко наоѓалиште во Дебар. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа на околу 2 км источно од градот, под некогашниот пат Дебар-Скопје, на падина што се спушта кон реката Радика. На имотот н ...

                                               

Скочино (Грнчари)

Скочино - археолошко наоѓалиште во преспанското село Грнчари. Претставува населба, црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 2 км источно од селото, каде на поголем простор се гледаат грамади од градежен материјал, а по површината се с ...

                                               

Славиште (Пчиња)

Славиште или Гропче - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пчиња. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. На 3.5 км североисточно од селото, на десниот брег на Пчиња се откриени повеќе гробови. Градени од камени плочи, а ...

                                               

Сланец (Оризари)

Сланец - археолошко наоѓалиште во кочанската населба Оризари. Претставува населба од доцна антика. На 1 км источно од селото и лево од патот за Истибања, на простор од 200 × 200 м се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и покривни ќера ...

                                               

Слатина (Барешани)

Слатина - археолошко наоѓалиште во битолското село Барешани. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 2.5 км источно од селото, каде според кажувањето на жителите на селото, при обработувањето на земјата биле пронајдени фрагменти од ...

                                               

Слатина (Долнени)

Слатина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долнени. Ноаѓалиштето поради неистраженоста највеворајтно претставува населба, чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал ...

                                               

Слатина (Зелениково)

Слатина - населба од неолитско време. Се наоѓа на 200-300 метри пред влезот во селото Зелениково, лево од патот и железничката пруга, на пространа тераса што се издига над старото корито на Вардар, на десната страна. Поголем дел од теренот е обра ...

                                               

Слатина (Златари)

Слатина - археолошко наоѓалиште во преспанското село Златари. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на десната страна од патот за Ресен, на 2.5–3 км јужно од селото, каде на блага падина што се спушта кон запад при обработувањето на ...

                                               

Сливница (археолошко наоѓалиште)

Сливница - археолошко наоѓалиште во преспанското село Сливница. Претставува населба од римско време. Се наоѓа во самото село, каде во текот на изградбата на неколку селски куќи биле откривани остатоци од темели на повеќе објекти. Денес на површин ...

                                               

Слон (Варош)

Слон - населба од бронзено време. Во подножјето на Маркови Кули, од југоисточната страна, а во непосредна близина на природната карпа во вид на слон. Видливи се бројни фрагменти од керамика, керамички садови. Во 1965 година се извршени пробни иск ...

                                               

Смаилица (Долно Агларци)

Смаилица - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Агларци. Претставува населба и некропола од среден век. Се наоѓа на 1 км северно од селото, каде во нива на месен жител, при обработувањето на земјата биле откриени керамички садови и ѕидо ...

                                               

Смреков Рид (Милетково)

Смреков Рид - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Милетково. Претставува населба од хеленистичко време и римското време. На околу 2 км западно од селото, на блага височина со зарамнето плато се наоѓаат многу фрагменти од керамички садови и ...

                                               

Собориште (Киселица)

Собориште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Киселица. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. При копањето на темелите за трансформаторот биле откопани повеќе питоси од кои еден се чува кај Д.Велиновски.

                                               

Соколец (Калиште)

Соколец - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Калиште. Претставува утврдена населба од железнот и доцноантичкото време. Се наоѓа на околу 1 км југозападно од селото, на широко плато со пад кон исток, во непосредната близина на една голема ...

                                               

Соколица (Браилово)

Грамаѓе - археолошко наоѓалиште во прилепското село Браилово. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано но најверојатно претставува населба со некропола. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забел ...

                                               

Соколовско Маало (Оризари)

Соколовско Маало - археолошко наоѓалиште во кочанската населба Оризари. Претставува населба од доцна антика. Покрај селскиот пат што води кон Соколовско маало и Вранински Воденици има мала височинка на која се среќаваат фрагменти од керамички сад ...

                                               

Солишка Падина (Гуѓаково)

Солишка Падина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. На границата на атарите меѓу селата Гудјаково и Галиште, во непосредната близина на Црна Река се среќаваат фрагменти од керамички садо ...

                                               

Спилје (Железнец)

Спилје - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Железнец. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.3 км западно од селото, каде при обработувањето на земјата мештаните наидувале на остатоци од објекти градени од камен ...

                                               

Спротива (Милутинце)

Спротива - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Милутинце. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 1 км југоисточно од селото, на неколку терасесто поставени падини по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови, ...

                                               

Сред Село (Могила)

Сред Село или Тумба I - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во централниот дел на селото, на местото на кое се наоѓаат задружниот дом, амбулантата и старото училиште. Со изградбата на ...

                                               

Сред Село (Стојаково)

Сред Село - археолошко наоѓалиште во богданското село Стојаково. Претставува археолошки наод - населба од железно време Во дворот на Р. Џоров се откриени фрагменти од керамички садови со груба фактура, рачно работени.

                                               

Средна Падина (Гуѓаково)

Средна Падина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. На една мала висорамнина, оддалечена 500 м јужно од селото, се евидентирани темели од објект граден од кршен камен и варов малтер. На н ...

                                               

Средни Ливади (Базерник)

Средни Ливади - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Базерник. Претставува населба и топилница од доцноантичкото време. Се наоѓа на 3 км јужно од селото, покрај малата рекичка, каде по површините на нивите има грамади од градежен материј ...

                                               

Средно Селиште (Мренога)

Средно Селиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мренога. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на 600 м југозападно од наоѓалиштето грнчари, во нива на месен жител, што зафаќа површина од неколку декари, к ...

                                               

Среѓеница (Младо Нагоричане)

Среѓеница - археолошко наоѓалиште во кумановското село Младо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. На 3 км јужно од селото, северно од патот Куманово-Крива Паланка, во реонот на Вујовска Карпа има остатоци од обј ...

                                               

Сретсело (Лазаровци)

Сретсело - археолошко наоѓалиште во кичевското село Лазаровци. Претставува населба од раниот среден век. Се наоѓа во централниот дел на селото, каде мештаните откриле темели од објекти градени од камен и варов малтер, водоводни цевки и друг граде ...

                                               

Сретсело (Мршевци)

Старото селско јадро "Сретсело" лежи на издолжена тераса, со површина од 3 хектари, која на западната страна е засечена со суводолица, на јужната е отворена кон полето, на другите две страни е поткрената и поврзана со околните височинки. Куќите н ...

                                               

Стакина Чешма (Валандово)

Стакина Чешма - археолошко наоѓалиште во Валандово. Претставува населба од римското време. Наоѓалиштето лежи на 50 метри јужно од центарот на градот, од двете страни на суводолицата што се спушта кон Анска Река. Во 1973/74 година Републичкиот зав ...

                                               

Стара Колиба (Љубаништа)

Стара Колиба - Ќошот - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Југозападно од селото, на просторот помеѓу реката Чарава и западната граница на овоштарникот на земјоделската задруга, на ...

                                               

Стара Раслојца

Стара Раслојца - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Прибилци. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на 2 км северозападно од селото и на околу 200 м десно од патот што води за Ново Село, каде според кажувањето на мештаните, се ...

                                               

Стара Црква (Довезенце)

Стара Црква - археолошко наоѓалиште во кумановското село Довезенце. Претставува праисториска населба, доцноантичко утврдување и средновековна црква со некропола. Се наоѓа на 17 км источно од Куманово, на високата тераса над левиот брег на Крива Р ...

                                               

Стари Анови (Белче)

Стари Анови - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Белче. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на околу 100 м од селото, од левата страна на патот Битола-Кичево, каде се зачувани траги од објект и два бунари за вода.

                                               

Стари Лозја (Вранче)

Стари Лозја - археолошко наоѓалиште во прилепското село Вранче. Претставува населба од римско и бакарно време. Се наоѓа на околу 600 м западно од селото, каде на една поголема површина се среќаваат фрагменти од енеолитска керамика, како и фрагмен ...

                                               

Стари Лозја (Кочани)

Стари Лозја - Лукобија - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува некропола од римско време. На високиот истоимен рид што се издига на северозападната периферија на градот биле откопани гробови од тегули од типот "на две води".

                                               

Стари Лозја (Обедник)

Стари Лозја - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Обедник. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.5 км североисточно од селото во ниви на месни жители, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови, ...