Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139
                                               

Железничка Станица (Теарце)

Железничка Станица - археолошко наоѓалиште во тетовското село Теарце. Претставува утврдена населба од римското време. Се наоѓа на околу 12 км јужно од селото, каде при изградбата на железничката пруга Тетово-Скопје биле откриени објекти градени о ...

                                               

Желков Рид (Злеово)

Желков Рид - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Злеово. Наоѓалиштето претставува средновековна населба. На околу 1 км северозападно од селото, се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и грамади од камен.

                                               

Желковец (Кавадарци)

Желковец - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува некропола од римско време На источниот дел од атарот на градот е најдена стела со грчки натпис, што упатува на некропола. Стелата се чува во лапидариумот на Музеј на Македонија во Скопје.

                                               

Жизница (Ратево)

Жизница - населба од доцноантичкото време. Се наоѓа во пределот на Сливница и во близината на наоѓалиштето Градиште II. На простор од околу 200 × 100 метри се среќаваат парчиња од покривни ќерамиди и питоси.

                                               

Забрдо (Требеништа)

Забрдо - археолошко наоѓалиште во селото Требеништа во областа Дебрца. Претставува населба, населба и некропола од железно време, хеленистичко време, римско време. Населба од железното време, населба и некропола од хеленистичкото и римското време ...

                                               

Забрњик (Корешница)

Забрњик - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Корешница. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцна антика. На 2 км југоисточно од селото, на левиот брег на реката Вардар се наоѓаат грамади од градежен материјал. На висорамнин ...

                                               

Загориче (Дебреште)

Загориче - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дебреште. Претставува населба и црква од среден век. Се наоѓа на 1.5 км од селото и исто толку источно од селото Кошино, каде во подножјето на Караџова Нива има фрагменти од керамички садови, п ...

                                               

Зад Камен (Стојаково)

Зад Камен - археолошко наоѓалиште во богданското село Стојаково. Претставува археолошки наод - населба од доцна антика. На 1.5 км западно од селото, на површина од 150 × 100 м, во нивите на Д. Поптошев и други се гледаат грамади од градежен камен ...

                                               

Зад Корија (Белче)

Зад Корија - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Белче. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на 600 м западно од селото, каде на површина од околу 2 хектара се среќаваат фрагменти од керамички садови, покривни ќерамиди, тули и ...

                                               

Зад Кула (Велгошти)

Зад Кула - археолошко наоѓалиште во охридското село Велгошти. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. На околу 400 м. источно од Кале, до самиот пат Охрид - Велгошти - Ресен има мала висорамнина на која се среќаваат основи од градби. Во п ...

                                               

Зад Лозја (Мешеишта)

Зад Лозја - археолошко наоѓалиште во селото Мешеишта во областа Дебрца. Наоѓалиштето претставува доцносредновековна населба. Се наоѓа на околу 1.2 км југозападно од селото и на 400 м северозападно од наоѓалиштето Редеш, на просторот од патот Охри ...

                                               

Зад Чука (Миокази)

Зад Чука - археолошко наоѓалиште во кичевското село Миокази. Претставува населба од римско време. При изградбата на патот Миокази - Светораче, во непосредната близина на бетонскиот мост биле откриени темели од објекти и тркалезни тули - суспензур ...

                                               

Задна Река (Витолиште)

Задна Река или Грмајте - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба со некропола од доцноантичкото време и некропола од средниот век.

                                               

Заптиски Кладенец (Сопот)

Голем Кладенец или Јуручки Гробишта - археолошко наоѓалиште во кумановското село Сопот. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 500 м источно од селото Табановце, во атарот на селото Сопот, во нивата на М. Стефановска се среќаваат фр ...

                                               

Засечишта (Здуње)

Засечишта - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на 1 км источно од наоѓалиштето Бошевци на надморска висина од 750 метри. Се смета дека тука било средновековното селце Сечен Камен кое припа ...

                                               

Затселиште (Оризари)

Затселиште - археолошко наоѓалиште во кочанската населба Оризари. Претставува населба од железно и римско време. Се наоѓа на мала височинка на која, на северниот крај, лежи наоѓалиштето Селиште. Според културната и хронолошката истородност на мат ...

                                               

Згури (Гризилевци)

Згури - населба, рудник и топилница од доцноантичко време кај пробиштипското село Гризилевци. Лежи на 2 км западно од селото, на пространа падина низ која поминува патот Пробиштип-Кратово. На површината се среќаваат остатоци од топена оловна и ср ...

                                               

Злобрдо (Луке)

Злобрдо - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Луке. Наоѓалиштето претставува населба од среден век По површината на наоѓалиштето се среќаваат фрагменти од керамички садови и згура од топена руда.

                                               

Ѕидини (Скачковце)

Ѕидини - археолошко наоѓалиште во кумановското село Скачковце. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 1.5 км северозападно од селото, крај патот за Св. Николе, во нивата на С. Стојков се откриени темели од објекти, а по површината с ...

                                               

Ѕидини (Шопур)

Ѕидини - археолошко наоѓалиште во штипското село Шопур. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. Во нивите на Б. Ристов и Б. Стојанов, што се наоѓаат 2 км источно од селото, со орањето биле откривани темели од објекти. По површината има па ...

                                               

Избичани (Слатино)

Избичани - археолошко наоѓалиште во охридското село Слатино. Наоѓалиштето претставува средновековна населба. Се наоѓа на околу 4.5-5 км источно од селото, на терасест простор во јужното подножје на планината Рушинци. Овде се простирала средновеко ...

                                               

Илинов Рид (Чифлик)

Илинов Рид - археолошко наоѓалиште во Чифлик општина Демир Капија. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. Се наоѓа на околу 2 км југоисточно од селото и претставува планинска месност. На простор од околу 300 × 300 м има градежен мате ...

                                               

Илкова Чешма (Брусник)

Илкова Чешма - археолошко наоѓалиште во битолското село Брусник. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на северниот крај од селото, десно од патот за Битола, каде по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, тегули и ...

                                               

Исар (Марвинци)

Исар - археолошко наоѓалиште во валандовското село Марвинци. Претставува населба и некропола со континуитет од VII век пред н.е. до VI век од н.е. Се наоѓа непосредно до селото, од неговата југозападна страна, на мошне пристапна височинка со изво ...

                                               

Исмаилова Црква (Вевчани)

Исмаилова Црква - археолошко наоѓалиште во струшкото село Вевчани. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на југозападниот раб на селото, на простор од 200 × 250 м, од обете страни на патот за селата Долна Белица и Велешт ...

                                               

Исток 1 (Поешево)

Исток 1 - археолошко наоѓалиште во битолското село Поешево. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време. Оваа тумба е сместена блиску до селото, односно на неговата источна периферија. Таа се наоѓа на околу 400m источно од тумбата во цент ...

                                               

Исток 2 (Поешево)

Исток 2 - археолошко наоѓалиште во битолското село Поешево. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време. На околу 800 м југоисточно од селото е присутна уште една помала тумба која е делумно оштетена од каналот за наводнување, далноводите ...

                                               

Исток I (Оптичари)

Исток I - археолошко наоѓалиште во битолското село Оптичари. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време. Во близина на веќе истраженото наоѓалиште "Тумба" се пронајдeни уште две нови помали "тумби кои поради своите позиции најверојатно п ...

                                               

Исток II (Оптичари)

Исток II - археолошко наоѓалиште во битолското село Оптичари. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време. Во близина на веќе истраженото наоѓалиште "Тумба" се пронајдeни уште две нови помали тумби кои поради своите позиции најверојатно п ...

                                               

Јаворска Вода (Лазарополе)

Јаворска Вода - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Лазарополе. Претставува населба од железното време и средновековна некропола. Се наоѓа на околу 4 км југозападно од селото, во приватна нива, која е во непосредната близина на изворот на ...

                                               

Јаковски Куќи (Сливово)

Јаковски Куќи - археолошко наоѓалиште во селото Сливово во областа Дебрца. Претставува населба од среден век. Се наоѓа на околу 2 км западно од селото и на околу 0.5 км северно од патот за Брце. Теренот е котлина со падини од околните ридови. На ...

                                               

Јаричиште (Гостиражни)

Јаричиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гостиражни. Претставува населба од непознат период. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на 1000 м југоисточно од селото се наоѓаат ос ...

                                               

Јарма (Селце)

Јарма - археолошко наоѓалиште во местото Селце општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На околу 700 м северно од селото, во подножјето на ридот Страна има блага падина што се спушта кон север. На површина од 2 хектара се с ...

                                               

Јасен (Дамјан)

Јасен - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Дамјан. Наоѓалиштето претставува населба од доцен среден век. На околу 7-8 км северозападно од селото, на десната страна од патот Радовиш - Штип, во непосредната близина на задружната штала се гле ...

                                               

Јачков Рид (Костин Дол)

Јачков Рид - Селиште - археолошко наоѓалиште во околината на местото Костин Дол кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско и римско време. Во непосредната близина на куќата на Тодор Јачков, на ниска чука, по пов ...

                                               

Јачковец (Дреново)

Јачковец - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од римско време. На 2 км источно од селото, по површините на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови. Откриена е една надгробна ...

                                               

Јачмиште (Зашле)

Јачмиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Зашле. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км западно од наоѓалиштето Караиче и 4 км западно од селото, каде во нива на месен жител се среќаваат остатоци од ...

                                               

Југ I (Оптичари)

Југ I - археолошко наоѓалиште во битолското село Оптичари. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време Оваа тумба претставува еден од новооткриените наоѓалишта во ареалот на Оптичари и се наоѓа на 9 км југозападно од селото. Таа во средин ...

                                               

Југ II (Оптичари)

Југ II - археолошко наоѓалиште во битолското село Оптичари. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време. Mала тумба откриена во непосредна близина на "Тумба Југ 1" и тоа на 8 км североисточно од неа. Покрај неолитската керамика, на ова на ...

                                               

Југ III (Оптичари)

Југ III - археолошко наоѓалиште во битолското село Оптичари. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време. Оваа тумба се наоѓа веднаш до "Тумба Југ 2" и тоа од нејзината лева страна, односно на 100m кон запад. Нив ги дели еден канал за нав ...

                                               

Јурутлук (Ќоселари)

Јурутлук - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Ќоселари. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. Во нивата на Ш. Георгиев, што се наоѓа на 2 км северозападно од селото и 150 м југоисточно од железничката пруга Велес - Кочан ...

                                               

Кабања (Варош)

Кабања - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува населба од римското време. Во подножјето на Маркови Кули, недалеку од каменот наречен Кабања, од неговата источна страна, на длабочина од 3-4 метри се откриени остатоци од насе ...

                                               

Калајџиево (Блатец)

Калајџиево - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Блатец - населба и могила од римско време. Се наоѓа на 5 км југоисточно од селото, на левиот брег на Блатечка Река, на простор од 4 хектара. На површината се среќаваат фрагменти од ќ ...

                                               

Калдрма (Форино)

Калдрма - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Форино. Претставува средновековна населба. Се наоѓа на западната периферија на селото. Во непосредната близина на селскиот извор, каде по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови ...

                                               

Кале (Битола)

Кале - археолошко наоѓалиште во Битола. Претставува населба од среден век. Се наоѓа во непосредната близина на градот, од северозападната страна, на висок рид што доминира над околината и има надморска височина од 894 метри, каде има две зарамнет ...

                                               

Кале (Бучин)

Кале - археолошко наоѓалиште во крушевското село Бучин. Претставува утврдена населба од доцноантичкото време. Се наоѓа на 1.5 до 2 км јужно од селото, на надморска височина од 842 м, на зарамнето плато, каде се гледаат грамади од камен. По површи ...

                                               

Кале (Градешница)

Кале - археолошко наоѓалиште во битолското село Градешница. Претставува и населба од населба од хеленистичко, римско и доцноантичко време. Се наоѓа на околу 300 м југозападно од селото, на височинка со стрмни падини на која има зарамнета тераса о ...

                                               

Кале (Дебреше)

Кале - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува утврдена населба од железно и римско време. Се наоѓа на околу 1.3 км западно од селото, на висок рид со зарамнето плато што има извонредно поволна стратегиска позиција над па ...

                                               

Кале (Десово)

Кале - археолошко наоѓалиште во прилепското село Десово. Претставува населба од доцноантичко време и среден век. Се наоѓа на околу 4 км северно од селото, под врвот Леска, каде на површина од 30 м 2 се гледаат траги од ѕидови. И на повисокиот кра ...

                                               

Кале (Долани)

Кале или Градиште - археолошко наоѓалиште во штипското село Долани. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од доцноантичкото време. На 1.5 км јужно од селото се издига висок рид што надвладува над околниот терен. Североисточно од него е ридот ...