Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138
                                               

Два Даба (Слепче)

Два Даба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Слепче. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на неколку стотици метри северозападно од манастирот "Св. Никола", каде се наоѓаат остатоци од темели на објект граден од кршен камен и вар ...

                                               

Дворот на Божин Николов (Лесковица)

Дворот на Божин Николов - археолошко наоѓалиште во местото Лесковица општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Николов, копајќи дупка за вар во својот двор, на длабочина од 1 м нашол фрагменти од керамички садови, орудија од ...

                                               

Дебоки Дол (Трсино)

Дебоки Дол - археолошко наоѓалиште во виничкото село Трсино. Наоѓалиштето претставува доцноантичка населба. На 150 м северно од селото, на десниот брег на Трсинска Река, селаните откопале темели од градби.

                                               

Дере - Кај Чешмата (Требеништа)

Дере - Кај Чешмата - археолошко наоѓалиште во охридското село Требеништа, Општина Дебрца. Претставува населба од бронзеното време. Во северозападниот дел на селото, лево од патот Охрид - Кичево, веднаш до некогашната чешма, по површината на нивит ...

                                               

Дива Топола (Долани)

Дива Топола - археолошко наоѓалиште во штипското село Долани. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. Помеѓу 10-тиот и 11-тиот километар на патот Штип-Струмица, од десната страна, во нивата на еден жител се наоѓаат остатоци од к ...

                                               

Дива Топола (Ораовица)

Дива Топола - Крива Врба - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Ораовица. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. На 2.5 км југоисточно од селото, на составот на Радовишка Река и Ораовичка Река, на површина од 400 × 300 м се сре ...

                                               

Дирек (Миокази)

Дирек - археолошко наоѓалиште во кичевското село Миокази. Претставува населба од римско време. Се наоѓа јужно од наоѓалиштето Градиште, поточно од неговото подножје до патот Кичево-Брод, каде по површината на нивите се среќава множество градежен ...

                                               

Дисанско Мовче (Кавадарци)

Дисанско Мовче - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува некропола од доцна антика На 3.5 км источно од градот се откриени повеќе камени плочи од гробови - тип циста.

                                               

Длабока Бара (Вранче)

Длабока Бара - археолошко наоѓалиште во прилепското село Вранче. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км југоисточно од селото и на 500 м источно од патот за селото Кривогаштани, каде има мала тумба на која се среќаваат фрагме ...

                                               

До Селото (Бело Поле)

До Селото - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бело Поле. Претставува населба од римско време. Се наоѓа помеѓу селото и селската црква "Св. Никола" во подножјето на ридот Манастириште, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови, питос ...

                                               

Добросељане (Челопек)

Добросељане - археолошко наоѓалиште во кумановското село Челопек. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Се наоѓа источно од селото, на десниот брег на реката Пчиња, во реонот на Драгомански мост. Во нивите на Д. Филиповски, Г. Стоевск ...

                                               

Доксаница (Катланово)

Доксаница - археолошко наоѓалиште во скопското Катланово, во истоимената општина. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од неолит, бронзено време и римско време Во подножјето на една мала височинка, на околу 4 км јужно од селото, во простр ...

                                               

Долна Бежанија (Криви Дол)

Долна Бежанија - археолошко наоѓалиште во штипското село Криви Дол. Наоѓалиштето претставува населба од бронзеното време. На 1.5 км јужно од селото, во подножјето на Лозарски Рид има простор околу 1.200 м 2 пресечен со суводолица, на кој се среќа ...

                                               

Долна Тумба (Долно Агларци)

Долна Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Агларци. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во рамнината оддалечена околу 700 м западно од селото и на 500 м источно од Црна Река. На површината има многубројни фрагменти ...

                                               

Долни Висои (Ново Змирново)

Долни Висои - археолошко наоѓалиште во битолското село Ново Змирново. Претставува населба од неолитско и бакарно време. Се наоѓа во истоимениот потес на селскиот атар, каде при копањето на каналот за наводнување од хидросистемот Стрежево населбат ...

                                               

Долно Вирово

Долно Вирово - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Вирово. Претставува населба, црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на 500 м југоисточно од селото, од десната страна на патот, каде на површина од неколку хектари се наоѓаат остат ...

                                               

Долно Градиште

Долно Градиште - археолошко наоѓалиште-тврдина 6 км северно од Кочани, во подножјето на Осоговските Планини, на северниот брег од вештачкото езеро Гратче. Наоѓалиштето е сместено на истоимениот доминантен рид кој се надвишува над езерото, омеѓен ...

                                               

Долно Градиште (Делчево)

Долно Градиште - археолошко наоѓалиште во околината на Делчево. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време На 2 км јужно од Делчево, десно од стариот пат кон Тработивиште, по површината на една мала тераса има фрагменти од керамички садо ...

                                               

Долно Градиште-Јабланица (Берово)

Долно Градиште-Јабланица - населба од римското време. На 3.5-4 километри од населбата Јабланица, на левиот брег на Брегалница се среќаваат остатоци од градежен материјал.

                                               

Долно Грамаѓе (Русиново)

Долно Грамаѓе - населба од римското време и старохристијанска црква. На околу 3 километри југоисточно од селото, покрај патот кој преку Џами Тепе води за Струмица, на површина од 800 × 300 метри се среќаваат множество фрагменти од керамички садов ...

                                               

Долно Дупени (археолошко наоѓалиште)

Долно Дупени - археолошко наоѓалиште во преспанското село Долно Дупени. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на повеќе локации низ самото село, каде по дворовите на селаните, на поголема површина при копањето на темели за нови куќи ...

                                               

Долно Ливаѓе (Враништа)

Долно Ливаѓе - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Враништа. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 150-200 м источно од селото, на простор од околу 200 × 200 м. По површината се среќаваат фрагменти од керамички ...

                                               

Долно Поле (Конско)

Долно Поле - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Конско. Претставува населба од доцна антика. На околу 3 км југоисточно од селото, на левиот брег на Конска Река, во нивата на М. Стојанов се наоѓаат фрагменти од керамички садови, питоси и г ...

                                               

Долно Поличе (Брештани)

Долно Поличе - археолошко наоѓалиште во дебарското село Брештани. Претставува населба од доцноантичко време. Лежи на десниот брег на Брештанска Река, оддалечена околу 1 км источно од селото. При обработувањето на нивите мештаните наидувале на тем ...

                                               

Долно Трново (Охрид)

Долно Трново - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. Се наоѓа непосредно до северното предградие на Охрид "Радоица Новичиќ", на околу 6 км северно од стариот дел на Охрид и "Охридската крепост ...

                                               

Домус Поле I (Долно Оризари)

Домус Поле I - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Оризари. Претставува населба од среден век. Во полињата на 400 м источно од Долно Оризари се наоѓа археолошко наоѓалиште кое не претставува тумба, туку рамна населба на скоро незабележ ...

                                               

Дрезга (Лопате)

Дрезга - археолошко наоѓалиште во кумановското село Лопате. Претставува населба од римското време. Се наоѓа на 1 км северозападно од селото, на голем простор од десната страна на патот за селото Матејче. Наоѓалиштето е познато во археолошката лит ...

                                               

Дрезга (Орах)

Дрезга - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Орах. Наоѓалиштето претставува населба од неолитското време. Во реонот на Долно Маало, десно од патот Куманово-Крива Паланка, на блага падина, во нивите на Т. Томовски и др. се среќаваат фрагм ...

                                               

Дрениче (Небрегово)

Дрениче - археолошко наоѓалиште во прилепското село Небрегово. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.5 км југоисточно од селото и на околу 200 м источно од патот за Прилеп, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови, ...

                                               

Дреноец (Тетово)

Дреноец - археолошко наоѓалиште во Тетово. Претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа во лозјата што се од спротивната страна на црквата "Св. Богородица", каде во 1954 година, со изведувањето на земјените работи биле откриени темели од ...

                                               

Дубле (Милутинце)

Дубле - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Милутинце. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На блага падина северно од селското училиште, по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и множество градеже ...

                                               

Дујгас (Долно Лакочереј)

Дујгас - археолошко наоѓалиште во охридското село Долно Лакочереј. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Во лозјето на Ј.Грозданоски, кое лежи на околу 100 м североисточно од селото, се откриени делови од хипокауст кои упатуваат на по ...

                                               

Дуќаниште (Мождивњак)

Дуќаниште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Мождивњак. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На јужниот крај од селото, во нивата на Б. Младеновски се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Ѓеракарница (Бело Поле)

Ѓеракарница" - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бело Поле. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 500 м јужно од селото, каде има траги од градежен материјал и фрагменти од керамички садови. Наодите се чуваат во Заводот и ...

                                               

Ѓерамидница (Стровија)

Ѓерамидница - археолошко наоѓалиште во прилепското село Стровија. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 2 км јужно од селото, каде по површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, имбрекси и градежен материјал.

                                               

Ѓерек (Витолиште)

Ѓерек - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од римското време. На 2.5 км североисточно од селото, на мала површина од северозападната страна на Ковачевска Тумба се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегу ...

                                               

Ѓеросадојна (Долнени)

Ѓеросадојна - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долнени. Наоѓалиштето поради неистраженоста највеворајтно претставува населба и гроб, чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања ...

                                               

Ѓоновичко Кале

Ѓоновичкото Кале познато и како Каја или Ѕвездено Кале - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Горна Ѓоновица. Претставува утврдена населба од римското време и средниот век. Се наоѓа на патот за селото Србиново, над левиот брег на реката Ла ...

                                               

Ѓорев Рид (Суводол)

Ѓорев Рид - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува населба од неолитско доцноантичко време. Се наоѓа на 2.5 км јужно од селото, во непосредната близина на РЕК "Битола", каде во 1983 година Заводот и музеј од Битола вршел за ...

                                               

Ѓорчева Воденица (Суводол)

Ѓорчева Воденица - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 1 км западно од селото, каде Заводот и музеј од Битола извршил заштитно истражување при што е откриен објект граден од камен и к ...

                                               

Ѓупски Рид (Дреново)

Ѓупски Рид - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува населба од доцноримско време. На една мала површина на 2 км североисточно од селото се наоѓаат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Ѓурѓева Црква (Црквенец)

Ѓурѓева Црква - археолошко наоѓалиште во маалото Црквенец на делчевското село Ветрен. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време и средновековна црква со некропола. Во реонот на маалото, во непосредната близина на истоимениот дол, н ...

                                               

Ѓурѓејца (Кладник)

Ѓурѓејца - археолошко наоѓалиште во кичевското село Кладник. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.5 км североисточно од селото, на блага падина што се спушта кон југ, каде на простор од 50 × 100 м по површина ...

                                               

Ѓурѓина Ливада (Луковица)

Ѓурѓина Ливада - археолошко наоѓалиште во околината на местото Луковица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува тумул, населба и црква од железно време, римско време и старохристијанско време. Источно од селото и во непосредната ...

                                               

Еврејски Гробишта (Битола)

Еврејски Гробишта - археолошко наоѓалиште во Битола. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на 1 км североисточно од градот, во непосредната близина на еврејските гробишта, каде се наоѓа населба, во поголем дел оштетена, во која се среќ ...

                                               

Ексибал (Почивало)

Ексибал - археолошко наоѓалиште во штипското село Почивало. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време, На 2 км источно од селото, спроти наоѓалиштето Исарл’к, во нивата на М. Деспотов со орањето биле раскопувани темели од ѕидови на о ...

                                               

Еленик (Мојно)

Еленик - археолошко наоѓалиште во битолското село Мојно. Претставува населба од хеленистичко и доцноантичко време. Во литературата ова наоѓалиште е познато и како Градиште и како Марин Град.

                                               

Еленишта (Сливово)

Еленишта - археолошко наоѓалиште во селото Сливово во областа Дебрца. Претставува населба од среден век. Наоѓалиштето се наоѓа на просторот меѓу патот Охрид - Кичево и Врбјанска Река, на 10 км од Пресека кон Охрид. Денес целата површина се обрабо ...

                                               

Ерџелија (Долани)

Ерџелија - археолошко наоѓалиште во штипското село Долани. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа во непосредната близина на наоѓалиштето Кале - Градиште. На мала површина се среќаваат делови од керамички садови, тегул ...

                                               

Ески Евлер (Дорфулија)

Ески Евлер - населба од римско време. По површината на нивите што се наоѓаат на 250 метри северно од селото Дорфулија има градежен материјал и фрагменти од керамички садови. Константирани се и траги од водовод.