Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137
                                               

Грамада (Младо Нагоричане)

Грамада - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Младо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува некропола од римското време. На околу 1 км од маалото Градиловци, во нива биле откриени гробови-цисти, од големи камени плочи. Според кажувањето на ...

                                               

Грамада (Штрбово)

Грамада - археолошко наоѓалиште во преспанското село Штрбово. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на западниот раб на селото, на една блага падина што се спушта кон брегот на Преспанското Езеро. Со изградбата на асфалтниот пат нао ...

                                               

Грамадата (Владимирово)

Грамадата - населба од доцноантичкото време. На 2 километри северно од месноста Могилка, на простор од околу 100 × 50 метри се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, покривни ќерамиди. Откопани се и неколку питоси.

                                               

Грамади (Бања)

Грамади - археолошко наоѓалиште во кочанското село Бања. Претставува населба од доцната антика. На 500 м западно од селото, на еден зарамнет простор има повеќе грамади од насобрани камења и фрагменти од покривни ќерамиди. На површината на нивите ...

                                               

Грамади (Блатец)

Грамади - археолошко наоѓалиште во виничкото село Блатец - населба со некропола од римско време. На 1 км североисточно од селото, во подножјето на наоѓалиштето Кале, на површина од 2 хектара се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и од ...

                                               

Грамади (Дамјан)

Јасен - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Дамјан. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика и од среден век. На околу 500 м североисточно од селото се среќаваат фрагменти од населбинска керамика, питоси и посебно згура од топено же ...

                                               

Грамади (Долни Дисан)

Грамади - археолошко наоѓалиште во околината на село Долни Дисан. Наоѓалиштето претставува населба од хеленистичкото време, римското време и доцноантичкото време. На 2 км јужно од селото, на една блага падина, со обработувањето на земјата на повр ...

                                               

Грамади (Долно Ѓуѓанци)

Грамади - населба со некропола од римското време и старохристијанска базилика. Се наоѓа на 14 км северно од Св. Николе, околу 200 м десно од асфалтниот пат Св. Николе-Куманово на тромеѓата на селата Долно и Горно Ѓуѓанци и Павлешенци, односно 3.5 ...

                                               

Грамади (Конско)

Грамади - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Конско. Претставува населба и некропола од доцна антика. На десниот брег на Конска Река, спроти селото се гледаат грамади од кршен камен, како и остатоци од урнатини на станбени објекти. Се заб ...

                                               

Грамади (Криви Дол)

Грамади - археолошко наоѓалиште во штипското село Криви Дол. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На околу 200 до 300 м источно од селото, по површината на нивите, кои зафаќаат простор од 2-3 хектара, се среќаваат делови од к ...

                                               

Грамади (Нерав)

Грамади - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Нерав. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. На блага падина северно од Видин Дол, источно од Неравска Река и јужно од месноста Спас, на површина од 150 x на 100 м, при орањет ...

                                               

Грамади (Орах)

Грамади - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Орах. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На 1.5 км јужно од наоѓалиштето Градиште, на површина 500 × 400 м се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен ...

                                               

Грамади (Ратево)

Грамади - населба од доцноантичкото време. На 4 километри јужно од селото, кај селските колиби се наоѓаат повеќе грамади од насобрани камења на простор од околу 100 × 100 метри. По површината има голем број фрагменти од керамички садови, питоси и ...

                                               

Грамади (Стањевци)

Грамади - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стањевци. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 800 м јужно од селото, од двете страни на Стањевачка Река се среќаваат фрагменти од керамички садови и градежен материјал.

                                               

Грамадица (Подржи Коњ)

Грамадица - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото кај селото Подржи Коњ. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време. Североисточно од месноста Ретки Буки, под наоѓалиштето Гранџаница, на простор од околу 100 квадратни метри се сре ...

                                               

Грамадиште (Ковче)

Грамадиште - археолошко наоѓалиште во поречкото село Ковче. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа на 2 км јужно од селото, на голема површина од високата тераса што се издига на левиот брег на Мала Река), каде се среќаваат фра ...

                                               

Грамадиште (Српци)

Грамадиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Српци. Претставува населба од римско време. Се наоѓао во Цапарско Поле, кое се наоѓа на 1 км јужно од селото, каде се откриени остатоци од светилиште посветено на Фортуна Серапис. Со сондажнит ...

                                               

Грамадје (Владимирово)

Грамадје - населба од доцноантичкото време. На 1 километар западно од селото, покрај селскиот пат што води кон планината, на простор од околу 400 × 100 метри се среќаваат фрагменти од покривни ќерамиди, керамички садови, питоси, а најдени се и не ...

                                               

Грамадје (Моштица)

Грамадје - археолошко наоѓалиште кај местото Моштица во општина Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува населба, црква и некропола од доцна антика и среден век До маалото "Грамадје, на простор од околу 200 × 200 м, при обработувањето на зем ...

                                               

Грамаѓе (Дреново)

Грамаѓе - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 1 км источно од селото, по површините на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, тегули, имбрекси и градежен ма ...

                                               

Грамаѓе (Кокре)

Грамаѓе - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кокре. Претставува населба од доцноантичко време. На околу 500 м источно од селото и 500 м западно од наоѓалиштето Градиште, на една блага падина што се спушта кон Кокрешка Река се гледаат грама ...

                                               

Грамаѓе (Кочиште)

Грамаѓе или Зад Задел - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Кочиште. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на 300–500 м јужно од селото, на простор од 150 × 100 м, во ниви на локални мештани, каде се откриени ѕ ...

                                               

Грамаѓе (Радово)

Грамаѓе - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Радово. Претставува населба, некропола и рудник од римско време. Се наоѓа на 1.5 км северно од селото, во месноста Долна Ливада каде има рудник за мермер со разни бои. Околу него има траги о ...

                                               

Грамаѓе (Стар Истевник)

Грамаѓе - археолошко наоѓалиште во околината на местото Стар Истевник кај градот Делчево. Наоѓалиштето претставува населба и црква од римско време и старохристијанско време. По површината на една пространа тераса, што се наоѓа на околу 100 м лево ...

                                               

Грнчари (Мренога)

Грнчари - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мренога. Претставува населба, некропола и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на 3 км источно од селото, каде на зарамнето плато во нива на месен жител има множество фрагменти од керам ...

                                               

Гробишта (Ветуница)

Гробишта - Грамади - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Ветуница. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На просторот од денешните селски гробишта се откриени гробови градени од камени пло-чи - тип циста. Во гробовите се на ...

                                               

Гробишта (Вранинци)

Гробишта - археолошко наоѓалиште во кочанското село Вранинци. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од Доцната антика и старохристијанска црква. Во непосредната близина на маалото Чучкарци, на пространа тераса со димензии од 200 × 100 м се ...

                                               

Гробишта (Илиово)

Гробишта - археолошко наоѓалиште во околината на местото Илиово кај градот Делчево. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На десниот брег на Брегалница, во близината на куќата на Ч. Стојменоски, на поголем простор се среќаваат многу ф ...

                                               

Гробишта (Корошишта)

Гробишта или Чифлик - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Корошишта. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 500-800 м од селото, под местото на коешто се наоѓал каменолом. На падина обрасната со гу ...

                                               

Гробишта (Косевица)

Гробишта - Селиште - археолошко наоѓалиште во околината на местото Косевица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува населба од римско време Источно од училиштето и во близината на селските гробишта, на поголем простор се гледаат ...

                                               

Гробишта (Разловци)

Грнчарица - археолошко наоѓалиште во околината на село Разловци. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време, старохристијанска црква и некропола. На 2 км јужно од селото, на пространа тераса на левиот брег на Брегалница се гледаат о ...

                                               

Гробишта (Тромеѓа)

Гробишта - археолошко наоѓалиште во кумановското село Тромеѓа. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. На падината што се наоѓа на 500 м југоисточно од селото, според кажувањето на мештаните биле откриени темели и гробови.

                                               

Губерница (Драгожани)

Губерница - археолошко наоѓалиште во битолското село Драгожани. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа југозападно од селото, на оддалеченост од околу 4 км. Видливи се гробови градени од камен, покриени со камени плочи, со насоченост исток ...

                                               

Гувишта (Никуштак)

Гувишта - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуштак. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 500 м северозападно од селото, во нивите на Н. Садику и Н. Азис се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, тегули и граде ...

                                               

Гумења (Виничани)

Гумења – населба и некропола од римското време. На источниот крај на селото Виничани, од десната страна на патот што води кон селото, на просторот на последните куќи, на едно зарамнето плато со површина од 1.5 хектар се среќааат фрагменти од кера ...

                                               

Гумење (Горно Крушје)

Гумење - археолошко наоѓалиште во преспанското село Горно Крушје. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа северно од селото, во непосредната близина на наоѓалиштето Св. Спас, каде има издолжено плато што се надоврзува на ридот Крушичк ...

                                               

Гумнињата (Кавадарци)

Гумнињата - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува некропола од римско време На 2 км источно од градот е откриена надгробна стела со грчки натпис.

                                               

Гумништа - Инвалидско Одморалиште (Охрид)

Гумништа - Инвалидско Одморалиште - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од римско време. На 4 км од градот, десно од патот Охрид - Св. Наум и западно од пештерната црква "Св. Стефан", при изградбата ...

                                               

Гумништа (Никуљане)

Гумништа - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуљане. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. На околу 500 м северно од селото Веселинци, во нивата на М. Трајковиќ е откопан питос, а по површината се забележуваат фрагменти од ке ...

                                               

Гумниште (Вирово)

Гумниште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Вирово. Претставува населба и црква од средниот век. Се наоѓа на 500 м североисточно од селото во темелите на денешната црква Св. Петка, која е изградена врз темелите од постара црква. Спор ...

                                               

Гура (Штрбово)

Гура - археолошко наоѓалиште во преспанското село Штрбово. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км источно од селото, каде по површините на нивите се забележуваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Гургур Тумба (Битола)

Гургур Тумба - археолошко наоѓалиште во Битола. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во рамнината 2.5 км источно од градот, непосредно до индустриската зона каде што се наоѓаат фирмите "Битолатекс", "Илинден" и други претпријатија. Ту ...

                                               

Дабица (Живојно)

Дабица - археолошко наоѓалиште во битолското село Живојно. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на 1 км јужно од селото и на околу 500 м оддалеченост од наоѓалиштето Влаку, каде по површината на нивите има фрагменти од керамички садов ...

                                               

Дабички Пат (Логоварди)

Дабички Пат или Гробишта - археолошко наоѓалиште во битолското село Логоварди. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа во месноста Ориѓанка и лежи во западниот дел на селото. Според искази на мештаните, тие при орањето откривале ...

                                               

Дабјата (Лесковица)

Дабјата - археолошко наоѓалиште во местото Лесковица општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На падините на Серта, на околу 1 км југоисточно од селото лежат нивите на Лазо и Ладе Протоѓерови, Дино Јованов и други, во кои и ...

                                               

Даблики (Журче)

Даблики - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Журче. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа 1.5 км јужно од селото, каде според искази на мештаните, биле откопани неколку гробови градени од камени плочи поставен ...

                                               

Дабовја (Зашле)

Дабовја - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Зашле. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на планинскиот срт помеѓу доловите Малински и Ралја, во горниот крај на нива на месен жител, каде се гледаат остатоци о ...

                                               

Давина Кула

Давина Кула или Девина Кула - тврдина и регионално средиште 3 км југозападно од Чучер и 12 км северозападно од Скопје, покрај магистралниот пат за Косово, на јужниот крај на Качаничката Клисура. Претставува издолжен рид, горе зарамнет, чиј јужен ...

                                               

Даркојца (Железнец)

Даркојца - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Железнец. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.2 км северно од селото, каде по површините на нивите се гледаат грамади од градежен материјал, фрагменти од керамичк ...

                                               

Даутлак (Иберли)

Даутлак - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Иберли. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од средниот век. Околу 1.5 км југоисточно од селото, на десниот брег на Иберлиска Река се пронајдени гробни конструкции со насоченост исто ...