Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136
                                               

Горно Поле (Стар Караорман)

Се наоѓа на 1 км јужно од селото, од левата страна на патот за Штип. Претставува издолжено големо плато, со површина од десетина хектари, кое на северозападната и југозападната страна има стрмни падини кон коритото на Брегалница и нејзините сувод ...

                                               

Горно Теќе (Тетово)

Горно теќе - археолошко наоѓалиште во Тетово. Претставува населба од римското време. Се наоѓа на 4 км западно од градот, на ниските падини на Шар Планина, северно од теќето, каде се насетуваат темели од градби, а по површината има фрагменти од ке ...

                                               

Горно Трново (Охрид)

Горно Трново - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Се наоѓа во Охридско Поле, североисточно од градот, наоколу 2 км североисточно од приградската населба "Радоица Новичиќ". При обработувањето н ...

                                               

Горно Удово

Горно Удово - археолошко наоѓалиште во Дебар. Претставува населба од железното време и средниот век. Се наоѓа на 2 км источно од градот, под некогашниот пат Дебар-Скопје, каде на блага падина што се спушта кон реката Радика се наоѓале голем број ...

                                               

Господница (Тркање)

Господница - археолошко наоѓалиште крај селото Тркање. Претставува населба од доцноантичко време. На јужниот раб на селото, во селските ниви, на простор од околу 300 × 300 м се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и покривни ќерамиди. ...

                                               

Градина (Демир Капија)

Градина - археолошко наоѓалиште во градот Демир Капија. Наоѓалиштето претставува некропола и некропола од бронзено време, римско време. Се наоѓа зад некогашните индустриски објекти - варници, од каде почнуваат да се издигаат масивите на Демиркапи ...

                                               

Градини (Подареш)

Градини - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Подареш. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 500 м јужно од селото се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули и имбрекси.

                                               

Градишка Тумба (Гуѓаково)

Градишка Тумба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. Околу 1.5 км југоисточно од селото, на мала височинка што се спушта кон коритото на Црна Река се наоѓаат остатоци од ѕидови градени од ...

                                               

Градишки В’р (Градиште)

Се наоѓа на 1.5 км јужно од селото, на извесна далечина десно од патот Куманово-Св. Николе Р1204, на високиот рид наречен Врв со елипсовидно зарамнето плато, кој во извесна смисла претставува меѓа помеѓу областите Жеглигово и Овче Поле. Во археол ...

                                               

Градиштанска Црква (Клиново)

Градиштанска Црква - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Клиново. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 2.5 км југоисточно од утоката на Блашница во Црна Река, на извонредно поволна местоположба, во непосредната близина на ...

                                               

Градиште - Брежине

Градиште - Брежине - археолошко наоѓалиште во тетовското село Челопек. Претставува населба и некропола од доцноантичкото време. Се наоѓа источно од селото, на падините на Сува Гора, каде при обработувањето на земјата се откриени темели од повеќе ...

                                               

Градиште (Беранци)

Градиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Беранци. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 2 км западно под селото на мал рид со зарамнето плато, опкружен со одбранбени ѕидови кои зафаќаат простор од 90 × 40 м. По површна ...

                                               

Градиште (Берово)

Градиште - населба и некропола од доцноантичкото време. Лежи 7 километри источно од Берово, на рид што се издига високо над левиот брег на Брегалница. На зарамнетото плато било најдено мало депо на римски монети. Видливи се и остатоци од некропола.

                                               

Градиште (Владимирово)

Градиште - доцноантичко градиште. Во планинскиот предел на Ѓузелџе, на еден голем рид се зачувани урнатини од неколку мали објекти оградени со ѕид. Наоѓалиштето зафаќа простор од 70 × 50 метри.

                                               

Градиште (Вранештица)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кичевското село Вранештица. Претставува средовековна населба и некропола. Се наоѓа на околу 1.5 км југоисточно од селото, покрај мала рекичка. Во приватна нива со орањето бил најден питос што и денес се чува ка ...

                                               

Градиште (Врапчиште)

Градиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Врапчиште. Претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа на околу 500 м северозападно од селото, во подножјето на Шар Планина, каде по површината на нивите се среќаваат фрагменти од к ...

                                               

Градиште (Галате)

Градиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Галате. Претставува утврдена населба утврдена населба од железното и римското време. Се наоѓа на околу 500 м северозападно од селото, над патот за селото Топлица, на доминантен рид во чие под ...

                                               

Градиште (Големо Илино)

Градиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Големо Илино. Претставува населба од хеленистичко и доцноантичко време. Се наоѓа на 1.2 км североисточно од селото, на висок рид што се издига над Илинска Река. На површината се гледаат ост ...

                                               

Градиште (Горна Бањица)

Градиште познато и како Горнобањичко Кале - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Горна Бањица. Претставува утврдена населба од железното и доцноантичкото време и средниот век. Се наоѓа на околу 500 м јужно од селото на местото каде се изди ...

                                               

Градиште (Горна Лешница)

Градиште - археолошко наоѓалиште во тетовското село Горна Лешница. Претставува утврдена населба од доцноантичко време. Се наоѓа на западниот раб од селото, од десната страна на Лешничка Река, на самата граница со Долна Лешница каде има висок рид ...

                                               

Градиште (Горно Ѓуѓанци)

Градиште - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Горно Ѓуѓанци. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичкото време. На 2 км западно од селото има висок рид со зарамнето плато на кое се гледаат темели од одбранбен ѕид ѕидан од кршен ...

                                               

Градиште (Градец, Виничко)

Градиште - населба од доцноантичкото време, сместена на југоисточниот крај од селото Градец, на падините од височинката Гавран. На површина од 3-4 декара има фрагменти од керамички садови, питоси, покривни ќерамиди и друг градежен материјал.

                                               

Градиште (Давидово)

Градиште - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Давидово. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 2.5 км северозападно од селото, на височинка што доминира над коритото на Вардар се среќаваат фрагменти од керамички садови, пито ...

                                               

Градиште (Дебреште)

Градиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дебреште. Претставува населба од неолитското време па сè до средниот век. Се наоѓа под селото, на околу 26 км северно од Прилеп и западно крај патот Прилеп-Македонски Брод. Ги опфаќа културните ...

                                               

Градиште (Дедебалци)

Градиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Дедебалци. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа на падините на Селечка Планина, оддалечени 1 км источно од селото, во блокот на ЗИК "Пелагонија”, каде по површината се среќа ...

                                               

Градиште (Делогожди)

Градиште или Кале - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Делогожди. Претставува населба од железно, хеленистичко и римско време. Се наоѓа на 3 км североисточно од селото и на 1 км северно од некрополата Св. Илија. Сместен е на висок ...

                                               

Градиште (Дреновци)

Градиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дреновци. Претставува населба од римско време. Се наоѓа во подножјето на јужната страна на врвот Љута - кој се наоѓа северозападно од селото, на околу 1 км во воздушна линија, каде се гледаат о ...

                                               

Градиште (Жван)

Градиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Жван. Претставува населба од доцноантичко време. Се смета дека ова наоѓалиште всушност била една од точките на одбраната на северозападната граница на Македонија,односно на областа Линкести ...

                                               

Градиште (Железнец)

Градиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Железнец. Претставува утврдена населба од раноантичко време, опидум од доцноантичкото време и средновековна тврдина. Се наоѓа во непосредната близина на селото, од левата страна на патот Би ...

                                               

Градиште (Живојно)

Градиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Живојно. Претставува населба од раноантичко, доцноантичко и среден век. Се наоѓа на 1.5 км југоисточно од селото, на доминантниот рид Забрдо - каде има зарамнето плато, со простор од 2 хектари, ...

                                               

Градиште (Здуње)

Градиште или Градец - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на полуостров на езерото Козјак, 600 м од североисточниот крај, во место каде порано се составале реките Треска и Оча. Се нао ...

                                               

Градиште (Кокре)

Градиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кокре. Претставува населба од доцноантичко време. На 1.5 км источно од селото, на едно зарамнето плато се среќаваат остатоци од утврдена населба, и тоа грамади од кршен камен и фрагменти од кер ...

                                               

Градиште (Кучевиште)

Градиште - утврдена населба од доцноантичкото време. На 3 километри северно од селото Кучевиште, на ридот што доминира над околината со својата надморска височина од 900 метри, на врвот и на јужната падина се гледаат остатоци од утврдена населба. ...

                                               

Градиште (Миокази)

Градиште или Венец - археолошко наоѓалиште во кичевското село Миокази. Претставува населба од неолитското, железното, хеленистичкото, римско, доцноантичкото време и средниот век. Се наоѓа на околу 800 метри југоисточно од селото, каде што се изди ...

                                               

Градиште (Младо Нагоричане)

Градиште - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Младо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува населба од железното време. На левиот брег на Пчиња, спроти наоѓалиштето Бранчевица, јужно од селото Стрновац се издига височинка на која има многу ...

                                               

Градиште (Модрич)

Градиште - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Модрич. Претставува утврдена населба со предградие од доцноантичко време и средновековна населба со некропола. Се наоѓа на околу 2 км североисточно од селото, од левата страна на патот ...

                                               

Градиште (Мородвис)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кочанското село Мородвис. Претставува утврдена населба од доцноантичкото време и средниот век. Над јужната периферија на денешното село се издига висок и не сосема пристапен рид кој од источната и северната стр ...

                                               

Градиште (остров)

Градиште - мал остров во Тиквешкото Езеро Островот е сместен во северниот дел на Тиквешкото Езеро, западно од селото Ресава и содржи археолошко наоѓалиште од битно значење за подалечната историја на Тиквешијата. Денес наоѓалиштето е прогласено за ...

                                               

Градиште (Пелинце)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пелинце. Наоѓалиштето претставува населба од бронзено време, железно време и рана антика. Се наоѓа на 18 км североисточно од Куманово, на десната страна од патот што води за врањанската област ...

                                               

Градиште (Подвис)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кичевското село Подвис. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км западно од селото, каде има голема височинка со стрмни страни, што се наоѓа источно од суводолицата Плевење и северно од патот ...

                                               

Градиште (Пухче)

Градиште - археолошко наоѓалиште во местото Пухче општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Лежи на 500 м западно од селото, во подножјето на ридот Кала. На површина од 2.5 до 3 хектара, денес ледина, се забележуваат фрагмен ...

                                               

Градиште (Смоквица)

Градиште - Брест - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува населба од хеленистичко време. На 3 км југозападно од селото, во нивите на К. Зарлинов, Р. Картов и Ј. Тодоров се среќаваат фрагменти од керамички са ...

                                               

Градиште (Теарце)

Градиште - археолошко наоѓалиште во тетовското село Теарце. Претставува утврдена населба од доцноантичкото време. Се наоѓа на северниот раб на селото, на местото каде се издига височинка со стрмни падини и зарамнето плато на кое се гледаат остато ...

                                               

Градиште (Тремник)

Градиште - археолошко наоѓалиште во неготинското село Тремник. Наоѓалиштето претставува населба од бронзено време. На околу 1 км северно од селото, на височинка со зарамнето пространо плато се среќаваат фрагменти од керамички садови претежно со г ...

                                               

Градиште (Црнобуки)

Градиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Црнобуки. Претставува утврдена населба од хеленистичко и доцноантичко време. Се наошѓа на високо место крај селото. Та тоа место во минатото мештаните пронаоѓале стари монети, ќупови и кружни те ...

                                               

Градиште (Чајле)

Градиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Чајле. Претставува населба од железно и доцноантичко време. Се наоѓа на околу 2.5 км југоисточно од селото, на доминантен рид од падините на Сува Гора, каде на издолжено плато што зафаќа повр ...

                                               

Градиште (Чифлик)

Градиште - населба од железното време и средниот век. На јужната периферија од селото се издига висок рид со доминантна положба. На зарамнетото плато на врвот од ридот, по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови со груба фактура, из ...

                                               

Градски Дол (Думановце)

Градски Дол - археолошко наоѓалиште во кумановското село Думановце. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. На 6 км источно од селото, во нивата на едно семејство има површински наоди од римското време.

                                               

Градски Пат (Драгарино)

Градски Пат или Стари Лозја - археолошко наоѓалиште во битолското село Драгарино. Претставува населба од хеленистичко и римско време. Се наоѓа на 300 м источно од селото. По површината на нивите има множество фрагменти од керамички садови, покрив ...

                                               

Грамада (Горно Барбарево)

Грамада - градиште од доцноантичко време крај пробиштипското село Горно Барбарево. На 2.5 км северно од селото, на висок рид, кој доминира над долината на Крива Река, има остатоци од бедем, наместа зачуван до 0.5 м височина, кој оградувал простор ...