Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134
                                               

Братиндолска Река (Дихово)

Братиндолска Река - археолошко наоѓалиште во битолското село Дихово. Претставува населба од римско време. Се наоѓа лево од стариот пат Битола-Ресен, каде во приватна нива на месен жител при обработувањето на земјата биле откриени фрагменти од кер ...

                                               

Бревчина (Варош)

Бревчина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува населба од римското време. На 1 км југозападно од селото, во нивата на еден жител и во околните ниви што лежат покрај патот за селото Шилево се откриени темели од ѕидови ѕида ...

                                               

Бревчина (Горно Село)

Бревчина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Горно Село. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км северно од селото, каде во подножјето на ридот Сурун се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули, имбрекси и друг ...

                                               

Бреза (Берово)

Бреза - населба од доцноантичкото време. На 12 километри источно од Берово, на простор од околу 300×200 м се среќаваат фрагменти од римски покривни ќерамиди, питоси и керамички садови. Овде се најдени неколку римски и старохристијански монети кои ...

                                               

Брекче (Скачковце)

Брекче - археолошко наоѓалиште во кумановското село Скачковце. Наоѓалиштето претставува населба од железно време. На 1.5 км источно од селото и на 500 м јужно од патот Куманово - Св. Николе, на благо издигнато плато, во нивата на Н. Петрански се ...

                                               

Бресје (Логоварди)

Бресје - археолошко наоѓалиште во битолското село Логоварди. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на 1.5 км источно од селото, во непосредната близина на Црна Река. Има облик на тумба, со димензии во основата од 70 × 50 м и зачувана в ...

                                               

Бреслики (Милутинце)

Бреслики - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Милутинце. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Во непосредната близина на селското училиште, во нивата на К. Вучков, по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови, ...

                                               

Брест (Давидово)

Брест - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Давидово. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 2 км северозападно од селото, во непосредната близина на чешмата, на површина од 100 × 80 м. се среќаваат фрагменти од керамички сад ...

                                               

Брестови (Смојмирово)

Брестови - населба од доцноантичкото време. Се наоѓа северозападно од селото, меѓу атарите на Умлена, Робово и Смојмирово, лево од патот Берово-Делчево. Претставува блага падина што се протега од исток кон запад, во правецот на селото Мачево. На ...

                                               

Бртви (Суводол)

Бртви - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 500 м североисточно од селото, лево од стариот пат за селото Маково, каде во 1977 година Заводот и музеј од Битола и Републичкиот зав ...

                                               

Брчки (Десово)

Брчки - археолошко наоѓалиште во прилепското село Десово. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 2 км североисточно од селото, на една блага падина под котата 893, каде се забележуваат фрагменти од керамички садови, питоси и покри ...

                                               

Будур Чифлик (Демир Капија)

Будур Чифлик - археолошко наоѓалиште во градот Демир Капија. Наоѓалиштето претставува некропола и некропола од доцна антика. Во 1947 година е откриен гроб од камени плочи со димензии од 1.92 × 0.66 × 0.64 м, поставен во правец север-југ. Од внатр ...

                                               

Буеви Ниви (Дрен)

Буеви Ниви - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Дрен. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. Се наоѓа близу до селото, на 200 м од неговата источна страна, на една издолжена и зарамнета височинка. По целата површина има фр ...

                                               

Бузане (Тетово)

Бузане - археолошко наоѓалиште во Тетово. Претставува населба од доцноантичкото време. Наоѓалиштето е случајно откриено при извршување на земјени работи за изградба на приватна куќа, каде биле откриени темели од објекти, фрагменти од керамички са ...

                                               

Буковиќ (Пехчево)

Буковиќ - населба од доцноантичко време. На 3 километри источно од градот Пехчево се издига височинка со зарамнето плато на кое се среќаваат темели од градби, фрагменти од питоси и парчиња згура. Најдени се и монети.

                                               

Бунар (Лесковица)

Бунар - археолошко наоѓалиште во местото Лесковица општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Во нивите на браќата Јаневи, што се наоѓаат североисточно од селото, на левата страна на реката Лакавица има расфрлени тегули и дру ...

                                               

Бунариште (Сопотница)

Бунариште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Сопотница. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на 2 км западно од селото, каде се гледаат остатоци од урнати објекти. На овој терен минувал патот што ги поврзувал Доленци, Брезов ...

                                               

Бурлатица (Виничани)

Бурлатица - археолошко наоѓалиште во велешкото село Виничани. Претставува населба од доцноантичкото време и некропола од раниот Среден век. На 2.5 - 3км источно од селото, лево од современиот пат Скопје-Гевгелија, на површина од 1.5 хектар, во ни ...

                                               

Бурнуица (Будаково)

Бурнуица - археолошко наоѓалиште во битолското село Будаково. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 800 м источно од селото, во нива на месен жител, каде при обработувањето на земјата се откриени темели од објекти ѕидани од камен и кал ...

                                               

Бучила (Љубаништа)

Бучила - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Претставува населба од неолитот и некропола од римско време. Југозападно од манастирскиот комплекс "Св. Наум", во непосредната близина на албанската караула, во просторот на воениот кам ...

                                               

Бучишта (Велмеј)

Бучишта - археолошко наоѓалиште во охридското село Велмеј, Општина Дебрца. Претставува населба со некропола од доцноантичко време и старохристијанска базилика.

                                               

Вајтос (Октиси)

Вајтос или Градиште - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Октиси. Претставува утврдена населба од раноантичко и римско време. Се наоѓа на 3 км западно од селото, на падините на планината Јабланица, каде се протега на височина со ст ...

                                               

Вапавска Краста (Голем Папрадник)

Вапавска Краста - археолошко наоѓалиште во дебарското село Голем Папрадник. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на височинка што доминира над висорамнинката на Жупа, каде се гледаат остатоци од фортификација која го штитела патот ...

                                               

Варијанта (Давидово)

Варијанта - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Давидово. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцна антика. На 2.5 км северно од селото, по површината на нивите се наоѓаат фрагменти од керамички садови, питоси и многу градежен ...

                                               

Варница (Скачковце)

Варница - археолошко наоѓалиште во кумановското село Скачковце. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 1 км северозападно од селото, во нивата на Г. Деспотов се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал. С ...

                                               

Велика Чука (Ораовица)

Велика Чука - Тумба - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Ораовица. Наоѓалиштето претставува населба од бронзено време и од доцна антика. На 500 м од излезот на селото, од левата страна на патот за Радовиш се издига голема височинка, со пре ...

                                               

Велогат (Калиманци)

Велогат - археолошко наоѓалиште во селото Калиманци, сместено во непосредна близина на маалото Игнатовци. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време. Во нивите на мештани се среќаваат фрагменти од керамички садови и градежен материјал ...

                                               

Велушка Тумба

Велушка Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Велушина. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во непосредната близина на селото Породин, на 400 м од неговата јужна страна и на околу 2 км источно од селото Велушина. Претставу ...

                                               

Венуле (Црквино)

Венуле - археолошко наоѓалиште во велешкото село Црквино. Наоѓалиштето претставува римска населба. На 4.5 км источно од селото десно од современиот пат Велес-Неготино, на падина со површина од околу 0.4 хектара се среќаваат фрагменти од керамички ...

                                               

Видин (Водоврати)

Видин - археолошко наоѓалиште во велешкото село Водоврати, Општина Градско. Претставува населба од бронзеното и раноантичкото време. Се смета дека ова е местото на древномакедонскиот град Аргос во тогашната област Пајонија. Во античките извори се ...

                                               

Видрауци (Ново Село)

Видрауци - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Ново Село. Претставува населба и некропола од средниот век. Се наоѓа на 1 км јужно од селото, на десниот брег на реката Жаба, каде според кажувањето на месен жител, при обрботувањето на зем ...

                                               

Виница (археолошко наоѓалиште)

Виница во Виница - археолошко наоѓалиште, остаток од средновековна населба во градот Виница. Во дворот на улицата "Наум Наумовски-Борче", при копање на темели за куќа е откриена фурна за печење на керамички садови и фрагментиран мермерен столб.

                                               

Виничка Река (Градец)

Виничка Река - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Градец. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време. Сместено е на 2.5 км североисточно од селото, во приватна нива, каде што се среќаваат остатоци од керамички садови, ...

                                               

Виничка Скала (Калиманци)

Виничка Скала - археолошко наоѓалиште во близина на селото Калиманци, на околу 500-600 м северозападно од наоѓалиштето Остовец. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време и на него се пронајдени остатоци од објекти, а по површината се ...

                                               

Виничко Кале

Виничко Кале - утврдена населба од неолитот и доцната антика, со градби покрај градскиот бедем од IV-VI век целосно зачувани. Се наоѓа на југозападниот брег на градот Виница, висок околу 70 м, покрај патот Виница - Лески.

                                               

Висои (Бело Поле)

Висои - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бело Поле. Претставува населба од бронзено и доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км западно од селото, каде што се издига тумба на чија површина се среќаваат фрагменти од керамички садови и орудиј ...

                                               

Висок Рид (Букри)

Висок Рид - археолошко наоѓалиште во битолското историско село Букри. Претставува населба од бакарно, бронзено и раноантичко време. Се наоѓа на околу 600 м од јужната страна на селото, на десниот брег на Црна Река, каде има тумба со пречник во ос ...

                                               

Влаи (Брештани)

Влаи или Лаи - археолошко наоѓалиште во дебарското село Брештани. Претставува средновековна населба и некропола. Се наоѓа на околу 2 км северозападно од селото, на десниот брег на Брештанска Река, каде во приватна нива се забележуваат фрагменти о ...

                                               

Влајкова Чешма (Витолиште)

Влајкова Чешма - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од римското време. Во Моклишки Дол, кој се наоѓа на околу 1 км јужно од селото, и на двете страни од патот за селото Полчиште има остатоци од поголема насел ...

                                               

Влакно (Курија)

Влакно - археолошко наоѓалиште во неготинското село Курија. Претставува населба од неолитот и бронзеното време. На оддалеченост од 1 км јужно од селото, на десниот брег на Куријачка Река има рид со доминантна положба. На неговата западна падина, ...

                                               

Влаку (Живојно)

Влаку - археолошко наоѓалиште во битолското село Живојно. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на зарамнетата тераса, оддалечена 1 км јужно од селото, која косо се спушта кон север, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови. Во ...

                                               

Влашки Ливади (Кочани)

Влашки Ливади - Влашки Бунар - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува населба од доцен среден век. На западниот раб на градот, во близината на бензинската пумпа, поточно во местотопомеѓу железничката пруга и патот за Штип имафрагмент ...

                                               

Во Гарон (Железнец)

Во Гарон - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Железнец. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.2 км јужно од селото, каде при обработувањето на земјата мештаните откриле многубројни остатоци од топен ...

                                               

Во Селото (Бања)

Во Селото - археолошко наоѓалиште во кочанското село Бања. Претставува населба од доцната антика. Во селото, особено покрај бањата се среќаваат многу фрагменти од керамички садови, питоси и покривни ќерамиди.

                                               

Во Селото (Единаковци)

Во Селото - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Единаковци. Претставува населба од доцноантичко време. Откриен е случајно при изградба на селски куќи, кога биле откривани остатоци од објекти. Најдени се неколку питоси, повеќе монети, а ...

                                               

Во Селото (Модриште)

Во Селото - археолошко наоѓалиште во поречкото село Модриште. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во самото село, односно при изградбата на селските куќи се откриени темели од стари објекти и повеќе питоси. Некрополата ...

                                               

Во Селото (Ратавица)

Во Селото - археолошко наоѓалиште кај пробиштипското село Ратавица. Наоѓалиштето претставува неолитска населба. На источната околина на селото, до продавницата што се наоѓа на десниот брег на Злетовска Река, се откриени делови од керамички садови ...

                                               

Војновица (Бели)

Војновица - археолошко наоѓалиште во кочанското село Бели. Претставува населба со некропола од римското време. На 4 км од селото и околу 500 м северно од ридот Градиште, на површина од неколку декари се среќаваат многу фрагменти од керамички садо ...

                                               

Врбјанска Чука (Славеј)

Врбјанска Чука - археолошко наоѓалиште во прилепското село Славеј. Претставува неолитска населба и средновековни јами. Се наоѓа на 2 км источно од селото, во кругот на ЗИК "Прилеп", погон во селото Славеј. Се работи за тумба делумно оштетена со и ...

                                               

Врља Грамада

Врља Грамада - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бешиште. Претставува праисториска населба. Откриено е во 2001 година од страна на археологот Александар Миткоски кога биле вршени археолошки рекогносцирања на подрачјето на поранешната општ ...