Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132
                                               

Топоним

Топоним - име на некое географско место или објект. Науката што се занимава со изучување на топонимите се нарекува топонимија, која е гранка на ономастиката - општа наука за имињата од секаков вид. Под истото може да се подразбере и севкупноста н ...

                                               

Географија на Ватикан

Најниската точка се наоѓа на безимена локација со 19 m. Највисоката точка е исто така на безимена локација со 75 m.

                                               

Географија на Норвешка

Вкупната површина на земјата изнесува 324.220 км 2, и според тоа се наоѓа на 66 место по големина во светот. Таа на исток граничи со Шведска; нејзиниот најсеверен регион граничи со Финска на југ и Русија на запад. Обединетото Кралство и Фарските ...

                                               

Географија на Сан Марино

Вкупната површина на земјата изнесува 61.2 км 2, и според тоа се наоѓа на 220 место по големина во светот. Таа е земја што не излегува на море и е енклава во Италија, односно заобиколена е од Италија. Најголемиот град во Сан Марино е Догана (во с ...

                                               

Ветар

Ветрот може да се опише како струењето на воздухот, т.е. ветар се воздушните молекули во движење. Ветровите често се класифицираат според просторната скала, нивната брзина, видовите сили кои ги предизвикуваат, географските региони во кои тие дува ...

                                               

Водена пареа

Водена пареа - гасна состојба на водата. Претставува една од агрегатните состојби на водата во хидросферата. Водената пареа се создава со испарување или со вриење на течна вода, или пак по пат на сублимација на мразот. За разлика од другите облиц ...

                                               

Мрзнење

Замрзнување или зацврстување/солидификација - преодна фаза во која течноста преминува во цврста фаза кога температурата на тоа тело е намалена под неговата точка на замрзнување. За повеќето супстанци, точката на топење и точката на замрзнување се ...

                                               

Притисок

Притисок е сила применета нормално на површината на едно тело за единица површина на која е распределена таа сила. Баждарниот притисок е притисокот релативен на амбиенталниот притисок. Се користат различни мерни единици за притисокот. Некои од ов ...

                                               

Точка на топење

Точка на топење - температурата на која супстанца ја менува состојбата од цврста во течна при атмосферски притисок. При точката на топење цврстата и течната фаза егзистираат во еквилибриум. Точката на топење на супстанците зависи од притисокот ко ...

                                               

Невреме

Невреме или бура - метеоролошка појава која создава кога се вознемируваат астрономските тела во атмосферата, и најчесто има ефект на површината. Невремето можеме да го означиме како ветер, невреме со грмотевици и молњи, тешко невреме или ветер ко ...

                                               

Тропски циклон

Во метеорологијата, тропски циклон е вид систем на низок атмосферски притисок што обично се формира во тропските краишта. Иако тие се многу разорни, тропските циклони претставуваат важен дел на системот на атмосферска циркулација, што ја движи то ...

                                               

Снег

Природниот снег е во форма на врнежи во атмосферата на Земјата во форма на кристален воден мраз, се состои од снегулки што паѓаат од облаците. Од снегот се составаат мали честички мраз, тоа е грануларен материјал. Таа има отворена и мека структур ...

                                               

Рошова граница

Рошова граница, понекогаш и Рошов полупречник - растојанието во кое некое небесно тело, е стабилно благодарение само на сопствената гравитација, и истото ќе се распадне во присуство на второ небесно тело со плимна сила поголема од гравитационата ...

                                               

Сончева физика

Сончева физика или сончева физика - гранка на астрофизиката која е специјализирана за проучување на Сонцето. Се занимава со детални мерења кои се можни само за нашата најблиска ѕвезда. Се вкрстува со многу дисциплини од чиста физика, астрофизика ...

                                               

Хелиофизика

Терминот хелиофизика всушност значи "физика на Сонцето", и се користи само во оваа смисла. Во минатото, хелиофизиката се однесувала само на површинските слоеви на ѕвездите, всушност била синоним за она што го знаеме денес под името "сончева физик ...

                                               

Кепенова класификација на климата

Кепенова класификација на климата - еден од најзастапените системи на климатска класификација. Првично е осмислена е климатологот Владимир Кепен во 1884 г, со неколку преработки од самиот автор, од кои најзначајните се направени во 1918 и 1936 г. ...

                                               

Клима

Клима е повеќегодишен режим на времето над некое место или на делови на Земјината површина. До нејзиното определување се доаѓа врз основа на долгогодишни набљудувања и проучувања на метеоролошките елементи и појави.

                                               

Климатски елементи

Климатски елементи имаат променливи вредности затоа што зависат од низа на појави и процеси во атмосферата. За набљудувањето се од најголемо значење на нивната средна и екстремна вредност. Најважните климатски елементи се следниве: Снежниот покри ...

                                               

Океанска клима

Морска клима или уште споменувана како океанска клима е клима карактеристична за океанските простори на умерените ширини, како и за западните рабови на континентите. Се создава благодарение на силните воздушни маси над големи водни пространства. ...

                                               

Џинус Махмуди

Зинос Немат Махмуди или Џинус Ни била ирански метеоролог, која била член на верата Бахаи. Таа станала да ја води иранската метеоролошка служба. По револуцијата во 1979 година, нејзиниот сопруг бил погубен, а подоцна на нејзиното семејство неофици ...

                                               

Алтокумулус

Алтокумулус е вид облак од класата на облаци со својствени топчести или валчести слоеви и парчиња. Поединечните елементи се поголеми и потемни од оние на циркокумулусите, а помали од оние на стратокумулусите. Како и останатите кумулусни облаци, а ...

                                               

Алтостратус

Алтостратус е вид на облак со средна височина кој припаѓа на стратиобличната физичка категорија, карактеризирана со општо еднооблична сива до синкаво-зелена покривка или слој. Посветол е во боја од нимбостратусот и потемен од високиот циростратус ...

                                               

Аркус

Аркус е низок, хоризонтална облачна формација, обично појавувајќи се како облачен додаток на кумулонимбус. Намотаните облаци и плочестите облаци се два главни типа на аркус. Аркусите најчесто се создаваат по должината на водечкиот раб или "налетн ...

                                               

Фрактус

Фрактусите се мали, носени облачни фрагменти кои обично се наоѓаат под амбиентална облакчна основа. Тие се создаваат или се отцепиле од поголем облак, и општо се одделени од силни ветрови, давајќи им заматен, раштркан изглед. Фрактусот има неправ ...

                                               

Метеор (ракета)

Метеор е ознака на серии на полски звучни ракети. Ракетите Метеор биле изградени помеѓу 1963 и 1974 година. Метеор била двофазна метеоролошка ракета, со употреба на цврсто гориво, конструирано за истражување на горните слоеви на копнена атмосфера ...

                                               

Нефроскоп

Нефоскоп бил инструмент за мерење на висината, правецот и брзината на облаците во 19 век. Зрак на светлина од позната брзина бил испуштан од нефоскопот, кој го погодувал основата на насочениот облак. Времето на патување на сигналот за враќање се ...

                                               

Топломер

Топломер или термометар - инструмент за мерење на температура по повеќе можни методи. Има два дела: сетилник на температура каде се јавува некаква физичка промена при изложеност на температура и начин на означување. Постојат разни видови топломер ...

                                               

Q-вектори

Q-векторите се користат во атмосферската динамика за да се разберат физичките процеси како што се вертикалното движење и фронтогенезата. Q-векторите не се физички количини што можат да се мерат во атмосферата, но се добиени од квази-геострофните ...

                                               

Електро-Л

Електро–Л - класа на нови метеоролошки сателити на Федералната вселенска агенција од производителот НПО "Лавочкин". Првиот сателит, наречен "Електро–Л 1", е лансиран на 20 јануари 2011. Ова е првиот руски метеоролошки сателит што работи успешно в ...

                                               

Температура

Температурата - една од седумте основни физички величини со која се карактеризираат топлинските појави и процеси, како и промените на состојбата на супстанциите. Температурата е директно мерлива величина. Таа претставува мерка за степенот загреан ...

                                               

Апсолутна нула

Апсолутна нула е најниска можна температура од која ништо не може да биде поладно, бидејќи тогаш во системот нема топлотна енергија. Единствен облик на движење кој на апсолутна нула поседува честички, се осцилации на нулта точка наменети за квант ...

                                               

Точка на вриење

Точка на вриење - температура на која парниот притисок на течноста е еднаков со притисокот кој ја опкружува течноста и течноста преминува во пареа. Точката на вриење на течноста варира во зависност од притисокот на околината кој го опкружува. Теч ...

                                               

Национална океанска и атмосферска управа

Национална океанска и атмосферска управа англиски: National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - научна установа во надлежност на Министерството за трговија на САД која се занимава со набљудување и изучување на океаните и атмосферата. ...

                                               

Агова Чешма (Смоквица)

Агова Чешма - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. На 1 км јужно од селото, веднаш до наоѓалиштето Голи Рид, по површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, ...

                                               

Амам (Лопате)

Амам - археолошко наоѓалиште во кумановското село Лопате. Претставува населба од неолитот. Во самото село, на просторот од стариот турски амам, кон десниот брег на Липковска Река се простираат траги од неолитска керамика. Со пробното сондажно иск ...

                                               

Ан (Русиново)

Ан - населба од доцноантичкото време. Се наоѓа во пределот на Џами Тепе каде што се гледаат темели од неколку помали објекти, градежен материјал и парчиња од покривни ќерамиди.

                                               

Андонови Градини

Андонови Градини - археолошко наоѓалиште во преспанското село Лавци. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на североисточниот крај на селото, на блага падина што се спушта кон рекичката Плаича, каде при обработувањето на земјата мештаните ...

                                               

Аништа (Луке)

Аништа - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Луке. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. На 800 м северно од селото, на десниот брег на Лучка Река се откриени питоси, а се среќаваат и фрагменти од керамички садови.

                                               

Аниште (Орах)

Аниште - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Орах. Наоѓалиштето претставува средновековна населба. На 250 м северозападно од Кучиште, во Долно Маало, во бавчата на П. Стефановски се среќаваат фрагменти од керамички садови и градежен мате ...

                                               

Аниште (Фурка)

Аниште - археолошко наоѓалиште во дојранското село Фурка. На 3 км северозападно од селото, во непосредната близина на асфалтниот пат Валандово-Дојран, во нивата на Р. Ризов се среќаваат фрагменти од керамички садови и градежен материјал. Откриени ...

                                               

Анче (Крани)

Анче - археолошко наоѓалиште во преспанското село Крани. Претставува рибарска населба од хеленистичко време. Се наоѓа на околу 500 м северно од автокампот на летувалиштето Крани,каде со опаѓањето на нивото на Преспанското Езеро, во 1989 година, н ...

                                               

Арапски Гробишта (Подмочани)

Арапски Гробишта - археолошко наоѓалиште во преспанското село Подмочани. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа во подножјето на Баба Планина, на 2 км североисточно од селото, каде на простор од неколку декари се среќаваа ...

                                               

Арбанаси (Горно Село)

Арбанаси - археолошко наоѓалиште во прилепското село Горно Село. Претставува населба од непознат период. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на границата со селото Дупјачани, во истоимени ...

                                               

Арматуш (Дедебалци)

Арматуш - археолошко наоѓалиште во битолското село Дедебалци. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 2.5 км источно од селото, во блокот на ЗИК "Пелагонија". Со обработувањето на земјата се откриени фрагменти од керамички садови, ...

                                               

Асанова Лака (Тработивиште)

Асанова Лака - археолошко наоѓалиште во околината на село Тработивиште. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На 3 км источно од селото, од двете страни на долот Дапштица, на рамна површина од неколку декари можат да се најдат ...

                                               

Аударист

Аударист - антички град, еден од најголемите градови на кралството Пајонија во класичниот и во хеленистичкиот период. Пајонскиот град Аударист, се протега на 12 римски милји на патот од Стоби кон Керамија, односно на 18 км од Стоби, на археолошко ...

                                               

Аузо (Габрово)

Аузо - археолошко наоѓалиште во околината на гевгелиското село Габрово. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На 2.5 км југоисточно од селото, во нивите на двајца жители се гледаат траги од темели на повеќе градби, а по површи ...

                                               

Аџина Бара (Вранче)

Аџина Бара - археолошко наоѓалиште во прилепското село Вранче. Претставува населба од римско време и среден век. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото, покрај мочуришниот терен, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови, покривни ќерамид ...

                                               

Ашкулица (Сенокос)

Ашкулица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Сенокос. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 100 метри југоисточно од селото, каде се гледаат темели од градба градена од кршен камен и варов малтер, а наоколу, по површината ...

                                               

Бабин Дол (Кавадарци)

Бабин Дол - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува населба и некропола од римско време На 5 км источно од градот, во непосредната близина на зградата на ЗИК "Тиквеш", во лозјето на Т. Мишов се откриени гробови "на две води" градени од те ...