Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124
                                               

Општини во Македонија

Општините во Македонија се административни единици од прв степен. Во август 2004 година, а дополнително во 2013, Македонија била реорганизирана на 80 општини од кои 10 го сочинуваат Градот Скопје, кој е посебна единица на локална самоуправа. Во п ...

                                               

Општини во Малта

Малта е поделена на 68 општини, наречени "месни совети". Општините се единствената административна единица во земјата. Шесте окрузи и трите региони служат само за статистички цели. Општините во земјата се следниве:

                                               

Општини во Словенија

Словенија е поделена на 212 општини, од кои 11 се градски. Секоја општина е поделена на месни заедници и околии. Во сите општини службен јазик е словенечкиот. Унгарскиот е втор службен јазик во 3 општини во Прекмурје: Добровник Добронак, Ходош и ...

                                               

Општини во Хрватска

Општини во Хрватска - административна единица во Хрватска која заедно со градот претставува второстепена управна целина на која се делат жупаниите во земјата. Во 2017 г. Хрватска со нејзината 21 жупанија била поделена на 128 градови и 428 општини.

                                               

Острови во Маршалските Острови

Островите во Маршалските Острови - заеднички термин со кој се опфаќаат 29 атоли и 5 острови од кои е составена државата. Островите сочинуваат две островски групи, Ралички Острови и Ратачки Острови.

                                               

Покраини во Авганистан

Покраините се главна административна единица во Авганистан. Земјата има 34 покраини. Секоја од нив се дели на окрузи. Покраините имаат свои управи, на чие чело стојат управници. Секоја од нив е застапена со по два пратеника во горниот дом на собр ...

                                               

Покраини во Алжир

Алжир е поделен на 48 покраини, 553 окрузи и 1.541 општини. Сите покраини, окрузи и општини ги носат имињата на нивните административни центри. Според уставот на земјата, покраините уживаат стопанска и дипломатска слобода и имаат свои народни соб ...

                                               

Покраини во Ирак

Ирак е поделен на 18 покраини. Покраините потоа се делат на окрузи, а тие пак, на подокрузи. Покраините се следниве:

                                               

Покраини во Куба

Куба се дели на 15 покраини и една специјална општина што не спаѓа во ниедна покраина. Последната измена во организацијата се случила во 2010 г. со поделбата на покраината Хавана на две покраини: Артемиса и Мајабеке. Новите покраини стапиле на си ...

                                               

Покраини во Перу

Покраините во Перу се второстепени администратицни единици во земјата. Се делат на окрузи. Во Перу има 195 покраини, групирани во 25 региони. Ова значи дека регионите просечно имаат по 7 покраини. Најмалку покраини има регионот Каљао, а највеќе и ...

                                               

Покраини во Тајланд

Тајланд е поделен на 76 покраини, кои географски влегуваат во шест области. Главниот град Бангкок не е покраина, туку претставува специјално управно подрачје. Покраините ги носат имињата на нивните административни центри. Најголемо население и на ...

                                               

Региони во Еритреја

Еритреја е поделена на 6 региони. Регионите потоа се делат на подрегиони. До 1996 г. земјата се делела на покраини со културно-историско потекло. Новата делба е според речните сливови, и се води според стопански и развоен модел. Секој регион има ...

                                               

Региони во Мароко

Мароко се дели на 16 региони прогласени во 2012 г. со законот за децентрализација и претставуваат највисока административна единица во земјата. Регионите потоа се делат на вкупно 61 префектури и покраини. На чело на секој регион стои валија, што ...

                                               

Региони во Перу

Регионите се првостепени административни единици во Перу. Од неговото осамостојување па сè до 2002, Перу било поделено на одделенија или "департмани", но ова во поново време се има покажано како проблематично поради сè поголемата централизација н ...

                                               

Региони во Сенегал

Сенегал е поделен на 14 региони. Со секој од нив управува генерален совет кој се бира на локални избори во окрузите. Регионите понатаму се делат на вкупно 45 департмани, а тие на 103 окрузи. Овие два вида на единици немаат адмиинстративна улога. ...

                                               

Села во Ниуе

Ниуе административно се дели на 14 села. Главниот град Алофи се состои од две села-општини - Алофи Север и Алофи Југ. Секое село има свој селски совет на чие чело стои претседател. Селата играат улога и на изборни подрачја. Секое село има по еден ...

                                               

Сојузни држави на САД

Сојузните држави на САД се вкупно педесет на број и заедно со округот Колумбија и атолот Палмира ги сочинуваат Соединетите Американски Држави. Секоја држава има свој гувернер кој управува со државата. За нивните имиња, видете Список на гувернери ...

                                               

Сојузни покраини во Австрија

Австрија е федерална држава сочинета од девет сојузни покраини. Секоја покраина има собрание Landtag, покраинска влада Landesregierung и управник Landeshauptmann. Изборите се одржуваат на секои пет години шест во Горна Австрија. Управникот се гла ...

                                               

Управна поделба на Хонгконг

Окрузи на Хонгконг се 18 политички области во кои Хонгконг е географски и административно поделен. Секој реон има реонски совет, порано реонски одбори, за кои одборите се основани во 1982 година, кога Хонгконг беше под британска власт. Сепак, рео ...

                                               

ISO 3166-2

ISO 3166-2 претставува втор дел од ISO 3166 стандардот. Тоа е систем што е создаден за кодирање на имињата на административните единици на државите и независните територии. Целта на овој стандард е да втемели меѓународна серија кратенки за населе ...

                                               

Список на вулкани во Индонезија

Во географијата на Индонезија доминираат вулканите кои се формираат заради субдукциски зони помеѓу Евроазиската плоча и Индоавстралиската плоча. Дел од вулканите се значајни заради нивните ерупции, на пример, Кракатау заради неговиот глобален ефе ...

                                               

Список на вулкани во Етиопија

Вулканите во Етиопија, се релативно малку познати и изучувани несомнено поради тоа дека се наоѓаат во тешко пристапни области. Постојат 67 вулкани во Етиопија, повеќе отколку во која било друга земја од Африка, дури и ако многу од нив се прилично ...

                                               

Список на вулкани во Исланд

Ова е список на активни и неактивни вулкани во Исланд. Во Исланд се наоѓаат 130 вулкански планини, од кои 18 избувнале од почетокот на населувањето на Исланд околу 900 година.

                                               

Градови во Австрија

Австрија е високо развиена средноевропска држава со голем степен на урбанизираност. Иако во државата е извршена децентрализација и регионализација, наследството од хабсбуршкиот период, каде предност и се давало на царска Виена, и денес лесно се з ...

                                               

Градови во Азербејџан

Ова е список на најголемите градови во Азербејџан и во него се вклучени сите населби со над 20 илјади лица. Најголем е главниот град Баку. Во агломерацијата на главниот град живеат 2.229.076 жители или околу 23% од населението на целата држава. В ...

                                               

Градови во Албанија

Ова е список на градови и мали градови во Албанија по азбучен ред, категоризирани по општини или окрузи, според критериумите што ги користи Институтот за статистика. Институтот ги класифицира населбите во Албанија како урбани и рурални области. З ...

                                               

Градови во Андора

Во Андора не се прави разлика во видот на населените места. Заради полесно разбирање, условно може да се прифати дека сите населби под 1.000 жители се села, а оние над 1.000 жители се градови. Во агломерацијата на главниот град Андора ла Велја жи ...

                                               

Градови во Грузија

Населението во Грузија е концентрирано во регионот на главниот град Тбилиси, каде живеат 1.314.713 жители, што претставува повеќе од една четвртина од вкупното населението во земјата. Во следната табела се прикажани градовите и бројот на нивните ...

                                               

Градови во Грција

Она според што е позната Грција е големата концентрираност на населението во двете најголеми градски подрачја во земјата, т.н. Голема Атина и Голем Солун каде, според проценките, живее 1/2 од населението во земјата. Националното биро за статистик ...

                                               

Градови во Данска

На 1 јануари 2010 во Данска имало вкупно 86 населени места со статус на град. Триесет од нив се со население од над 20 илјади жители. Вкупно 14 града ја сочинуваат метрополитенската област на главниот град Копенхаген и во повеќето случаи тие не п ...

                                               

Градови во Ерменија

Градовите во Ерменија се најголемите населени места во државата. Според реформите од 2017 годидна, Ерменија не одредува статус на град според бројот на население, туку сите населени места ги дели на "урбани заедници" и "рурални заедници". Според ...

                                               

Градови во Ирска

Република Ирска и Северна Ирска имаат различни правни толкувања на поимот град. Историски, во Кралството Ирска и Обединетото Кралство, статусот на град бил формален церемонијален, што значи дека местото уживало повеќе престиж од помалите места ка ...

                                               

Градови во Кина

Според административната поделба на Кина, градовите се делат на три степени, и тоа: покраински и САР), окружни и околиски. Во септември 2017 г. НР Кина имала 663 градови: 4 централно правувани градови, 2 САР-а, 294 окружни градови и 363 околиски ...

                                               

Градови во Кипар

Кипар спаѓа во многу урбанизираните земји на Јужна Европа. Најголем дел од населението живее во пошироката градска зона на трите големи кипарски градови - Никозија, Лимасол и Ларнака.

                                               

Градови во Северна Кореја

Поважните градови во Северна Кореја имаат самоуправен статус рамноправен на покраините. Главниот град Пјонгјанг се води како престолнина, а друг има статус на специјален град. Останатите се обични градови, на исто рамниште со окрузите.

                                               

Градови во Латвија

Во Латвија официјално има 76 градови. Според државниот закон статус на град може да добие секоја населба со повеќе од 2.000 жители, која е културен и индустриски центар со развиени општествени и јавни установи. Во посебни случаи и помали населби ...

                                               

Градови во Литванија

Во Литванија официјално има 103 градови. Според државниот закон статус на град може да добие секоја населба од збиен тип со повеќе од 3.000 жители, во која барем 2/3 од вработените не работат во примарниот сектор за производство. Во посебни случа ...

                                               

Градови во Македонија

Македонија има преку 60% градско население, според што се наоѓа во средината меѓу државите во Европа. Меѓутоа, неповолна околност е концентрираноста на населението во неколку поголеми градови, при што во градското подрачје на Скопје живееe околу ...

                                               

Градови во Малта

Република Малта, како една од најмалите европски држави, има само едностепена поделба на 68 општини, од који 11 имаат статус на град. Всушност, државата е мала и многу густо населена над 1000 жит/км 2, па во неа има едно големо урбано подрачје со ...

                                               

Градови во Молдавија

Законот за административно-територијално уредување на Република Молдавија од 27 декември 2001 год. ја дава следнава дефиниција за "град": Градот е економска, социо-културнo, територијално-административна единица што е поразвиена од руралните сред ...

                                               

Список на градови во Нов Зеланд

По преуредувањето на месното управување во 1989 г., поимот "град" во Нов Зеланд зазел две значења. Пред 1989 г., било кој совет на наслено место со над 20.000 жители можел да се прогласи за град. Границите на секој совет ги следеле контурите на и ...

                                               

Градови во Норвешка

Норвешка е поделена на 19 грофовии, кои пак од своја страна се составени од 431 општина. Од 1 јануари 2007 г. во земјата има 917 населени места, од кои 96 се со статус на град. Во многу случаи неколку населени места, концентрирани околу еден град ...

                                               

Градови во Обединетото Кралство

Ова е список на градови во Обединетото Кралство Во графата насловена како "катедрала" се прикажани епархиските катедрали кои биле критериум за доделување на статусот на град сè до 1888 г. Оттогаш па натаму присуството на катедрала повеќе не играл ...

                                               

Градови во Полска

Ова е список на градови во Полска. На прво место е дадена табела на најголемите населени места, а потоа следува целосен азбучен список. Треба да се има предвид дека во Полска град може да биде и населено место со помалку од илјада жители. На 1 ја ...

                                               

Градови во Португалија

Во Португалија има 156 населени места со статус на град. Во земјата како град се дефинираат населбите кои исполнуваат одредени критериуми или имаат историска важност. За градови се сметаат и оние населени места кои во одреден историски период бил ...

                                               

Градови во Романија

Романија е типичен пример за централистички уредена држава, каде доминира главниот град Букурешт, кој денес брои околу 2.5 милиони жители со предградијата. Тој е средиште на државата во вистинска смисла и на сите полиња, без ниту еден друг сличен ...

                                               

Градови во Србија

Градовите во Србија се територијални единици утврдени со Законот за територијална организација на Република Србија, кои претставуваат економски, административни, географски и културни центри на пошироко подрачје и имаат повеќе од 100.000 жители. ...

                                               

Градови во Унгарија

Во Унгарија официјално има 3.152 населби. Од овој број, преку 10% се градови, а остатокот се села - 2.854 селски населби. Населбата официјално станува град со повелба со потпис на претседателот на државата. За добивање официјален статус на град н ...

                                               

Градови во Црна Гора

Ова е список на градови во Црна Гора во кој се вклучени сите населби од градски тип, што имаат најмалку 2.000 жители. Сите наведени населби ги исполнуваат барањата за статус на град на црногорското Биро за статистика, кои вклучуваат густина на на ...

                                               

Градови во Чешка

Во чешкиот јазик градот се вика место чеш. město, множ. města. Со поимот "место" се означуваат градови со различна големина, односно не постои соодветен термин за раздвојување на термините "град" и "велеград". Така, со истиот термин се означаува ...