Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 118
                                               

Козметика

Козметика се производи кои се користат за подобрување на изгледот или мирисот на човечкото тело. Козметиката вклучува креми за кожа, лосиони, пудри, парфеми, кармини, лак за нокти, шминка за очи и лице, влажни марамчиња, трајни фризури, кнтактни ...

                                               

Модел (личност)

Модел, понекогаш нарекуван манекен, е личност вработена со цел на изложување и промовирање модни облеки или други производи за рекламни или промотивни цели или личност која позира за уметнички дела.

                                               

Бакнеж

Бакнеж е допирање на одреден предмет или личност со помош на усните. Бакнувањето е научено однесување, поврзано со додворувањето забележано меѓу животните. Бакнежот како појава е забележан и кај многу нечовечки примати. Бакнежот обично се смета о ...

                                               

Лојалност

Лојалност, во општа употреба, е преданост и верност на народот, предизвикуваат, филозофија, држава, група или личност. Филозофите не се согласуваат за тоа што може да биде предмет на лојалност, како што некои тврдат дека лојалност е строго може д ...

                                               

Фрустрираност

Во психологијата, фрустрираноста е вообичаен емоционален одговор на спротивставувањето, поврзан со гневот, вознемиреноста и разочарувањето. Фрустрираноста произлегува од воочениот отпор кон исполнувањето на волјата или целта на поединецот и верој ...

                                               

Движење за машки права

Движење за машки права - движење кое се однесува на заштита на мажите од општи социјални проблеми и посебни владини постапки кои влијаат неповолно или вршат структурна дискриминација. Вообичаени теми опфатени во движењето за машли права ги вклучу ...

                                               

Маж

Маж е човек од машкиот пол. Терминот маж е обично резервиран за возрасните луѓе од машки пол, со што терминот момче е вообичаениот термин за машко дете или адолесцент. Како и кај повеќето други машки цицачи, геномот на мажот обично наследува еден ...

                                               

Менахем Мендел Шнаерсон

Ребе Менахем Мендел Шнаерсон. реб на хасидиското движење Чабад Лубавич, кое го водеше четириесет години. Во 1950 година, по смртта на неговиот свекор, рабинот Јозеф Јичак Шнаерсон, тој станал водач на Лубавич Хасидс. Движењето, кое тој го водеше ...

                                               

Доење

Доењето - исхрана на бебиња и млади деца со млеко од градите на жена. Здравствените работници препорачуваат дека доењето треба да започне уште во рамките на првиот час од раѓањето на бебето и да продолжат често онолку колку што бебето сака. За вр ...

                                               

Еволуциска психологија

Еволуциска психологија е теоретски правец во општествените и природните науки која го проучува психичкиот живот од модерна еволутивна перспектива. Таа се обидува да утврди кои психички особини се еволуирани адаптации – т.е. функционални продукти ...

                                               

Машизмо

Машизмо е претерана гордост во машкоста, сфатена како моќ, често поврзана со минимално чувство на одговорност и игнорирање на последиците. Во машизмот има прекумерно вреднување на карактеристиките културно поврзани со машкоста и оцрнувањето на ка ...

                                               

Морал

Морал - збир на правила на определено општество или општествена класа за содржината и начинот на меѓусебните односи на луѓето и на човечките заедници. Моралот разликува помеѓу доброто и лошото и претставува правец во филозофијата кој како предмет ...

                                               

Мотивација

Мотивација - чинител кој го поттикнува, насочува и одржува однесувањето на луѓето. Мотивацијата се однесува на динамичниот дел од личноста и се разликува од поимите како чувства и личност. Мотивацијата е желба или волја да се направи некоја работ ...

                                               

Нарцизам

Нарцизмот е добивањето на задоволство од суетата или егоистичниот восхит на сопствените атрибути. Терминот потекнува од грчката митологија, според која младиот Нарцис се вљубил во неговиот сопствен лик кој го видел во изворот.

                                               

Харизма

Харизма е збор со кој истовремено се опишуваат повеќе особини на една личност: омиленост кај мноштво луѓе, привлечност на поголема група луѓе кон една личност, способност едно лице да привлече голем број луѓе, да има малку или воопшто противници, ...

                                               

Виенска декларација и програма за акција

Виенска декларација и програма за акција - декларација за човекови права усвоена со консензус на Светската конференција за човекови права на 25 јуни 1993 година во Виена, Австрија. Позицијата на Високиот комесар за човекови права на Обединетите н ...

                                               

Граѓански и политички права

Често се подигнуваат прашања за граѓански и политички права. На пример, до кој степен треба владата да се вмешува за да се заштитат лицата од прекршување на нивните права од стрена на други лица или од страна на корпорации, на пример како треба д ...

                                               

Декларација за правата на човекот и граѓанинот

Декларацијата за правата на човекот и на граѓаните е еден од најважните документи на Француската револуција. Оваа повелба објаснува список на права. Сите мажи ги имаат овие права. Таа исто така зборува за некои права, што многу луѓе ги имаат заед ...

                                               

Декларација за независност на САД

Декларацијата за независност на САД - државотворен документ на САД усвоен од Континенталниот конгрес на 4 јули 1776 година, која прогласила дека тринаесетте американски колонии кои во тоа време биле во војна со Велика Британија повеќе не се дел о ...

                                               

Ден на човековите права

Ден на човековите права - годишен празник кој се прославува низ светот на 10 декември секоја година. Датумот бил одбран во чест на прифаќањето и одобрувањето на Универзалната декларација за човековите права од страна на Генералното собрание на ОО ...

                                               

Детски права

Детски права - човекови права на децата со особен осврт на правата и посебната заштита и грижа којашто им се пружа на малолетните лица. Конвенцијата за правата на детето од 1989 година го дефинира детето како "секое човечко суштество под возраста ...

                                               

Дискриминација

Дискриминација значи секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети со што ги загрозува или оневозможува остварувањето или заштитата на нивните човекови права и слободи. За дискриминаци ...

                                               

Европска конвенција за човекови права

Основите на човековите права - почитувањето на секој поединечен човечки живот и достоинство - можат да се најдат во најголем број големи светски религии и филозофии. Човековите права не треба да се купуваат, заработат или да се наследат - тие се ...

                                               

Европски младински форум

Европскиот младински форум - платформа на националните младински совети и меѓународните невладини младински организации во Европа. Таа се стреми кон унапредување на правата на младите во меѓународните институции како што се Европската унија, Сове ...

                                               

Европски суд за човекови права

Да не се меша со Европски суд за правда, највисокиот суд на Европската Унија. Европскиот суд за човекови права англиски: European Court of Human Rights, француски: Cour européenne des droits de l’homme во Стразбур е супранационален суд, основан с ...

                                               

Еднакви можности

Синтагмата "еднакви можности” означува дека жените треба да имаат еднакви права на човечки, социјален, економски и културен развој, како и подеднакво право на глас во општествениот и во политичкиот живот. Еднакви можности за жените и за мажите От ...

                                               

Женевски конвенции

Женевски конвенции – низа од четири меѓународна спогодби потпишани во Женева, со што се воспоставени хуманитарни начела според кои земјите потписнички се обврзани да се однесуваат кон непријателските војници и цивили за време на воени судири. Кон ...

                                               

Женскиот Марш на Версај

Женскиот Марш на Версај, исто така познат како Октомврискиот Марш, или едноставно Маршот на Версај, е еден од најраните и најзначајните настани од Француската револуција. Утрото на 5 октомври 1789, една млада жена удри марширачки тапан на работ н ...

                                               

Изготвување на Универзалната декларација за човекови права

Универзалната декларација за човекови права била подготвена помеѓу почетокот на 1947 година и крајот на 1948 година од страна на комитет создаден од Комисијата на Обединетите нации за човекови права. Понатамошни дискусии и измени биле направени о ...

                                               

Канцеларија на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации

Канцеларијата на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации, попозната како Канцеларија на Високиот комесар за човекови права или Канцеларија на ООН за човекови права, е одделение на Секретаријатот на Обединетите нации што работи на ...

                                               

Комисија за човекови права на Обединетите нации

Комисијата за човекови права на Обединетите нации била функционална комисија во рамките на целокупната рамка на Обединетите нации од 1946 година, сè додека не била заменета со Советот за човекови права на Обединетите нации во 2006 година. Таа бил ...

                                               

Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените

Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените - меѓународен договор усвоен во 1979 година од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Опишан како меѓународна повелба за правата на жените, таа била востановена на ...

                                               

Конвенција за правата на детето

Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации е договор за човековите права во којшто се утврдени граѓанските, политичките, економските, социјалните, здравствените и културните права на децата. Конвенцијата генерално го дефинира детето к ...

                                               

Лица на слобода

Изложбата на фотографии "Лица на слободата" е збирка на фотографии заробени од фото-новинарот, режисер на филмови и наставник за човекови права У. Роберто Романо, за време на неговите патувања во Индија, Непал и Пакистан. Романо ја истражувал дет ...

                                               

Лого на човековите права

Лого на човековите права - лого чие потекло е од иницијативата за меѓународно "лого за човековите права", која започнала во 2010 година. Нејзината цел била да се создаде меѓународно препознатливо лого како поддршка на глобалното движење за човеко ...

                                               

Меѓународен ден на младите

Меѓународниот ден на младите - ден на подигнување на свеста определен од страна на Обединетите нации. Целта на денот е да се привлече вниманието кон одредени културни и правни проблеми во врска со младите. Првиот МДМ бил обележан на 12 август 200 ...

                                               

Меѓународен пакт за граѓански и политички права

Меѓународниот пакт за граѓански и политички права - повеќестран договор усвоен од Генералното собрание на Обединетите нации. Резолуцијата 2200А на 16 декември 1966 година, стапила во сила од 23 март 1976 година во согласност со член 49 од пактот. ...

                                               

Меѓународна година на жените

Интернационална година на жените е името што Обединетите нации го дале во 1975 година. Од таа година, 8 март се слави како Меѓународен ден на жената, а исто така била основана Декадата на Обединетите нации за жени, од 1976 до 1985 година.

                                               

Младешки права

Младешки права - збир на права кои се однесуваат на младите. Движењето за правата на младите се залага за давање на правата на младите луѓе кои традиционално се резервирани за возрасни, заради достигнување одредена возраст или доволна зрелост. Ов ...

                                               

Народен правобранител

Народен правобранител или омбудсман е лице, кое најчесто е именувано од владата или парламентот и кое е овластено да ги претставува интересите на граѓаните преку постапување по жалби поднесени од поединечни лица. Зборот потекнува од Старо-норвешк ...

                                               

Неуспех на правда

Неуспех на правдата, е случај кога едно лице е осудено и казнето за кривично дело што не го сторило. Ретко се користи како правна одбрана во кривични постапки и постапки за депортација. Терминот се однесува и на грешки во друга насока - "грешки н ...

                                               

Париски принципи

Париски принципи – начела дефинирани на првата меѓународна работилница за национални институции за унапредување и заштита на човековите права одржана во Париз од 7 до 9 октомври 1991 година. Истите биле усвоени од Комисијата за човекови права на ...

                                               

Право да бидеш заборавен

Правото да бидеш заборавен е правото да се отстранат негативни приватни информации за некоја личност од пребарувања на Интернет и други директориуми под некои околности. Концептот се дискутирал и се практикувал како во Европската унија така и од ...

                                               

Право на азил

Правото на азил - антички правен концепт, според кој едно лице гонето од сопствената земја може да биде заштитено од друг суверен орган, како на пример друга земја или црковен службеник, кој во средновековието можело да понуди засолниште. Ова пра ...

                                               

Право на слобода и безбедност

Право на слобода и безбедност – едно од најелементарните права на секој човек. Секое ограничување на правото на слобода и безбедност ја става личноста во особено ранлива положба и човекот лесно може да стане жртва на нечовечно, понижувачко постап ...

                                               

Светска конференција за човекови права

Светската конференција за човекови права била одржана од Обединетите нации во Виена, Австрија, од 14 до 25 јуни 1993 година. Тоа била првата конференција за човекови права што се одржала по крајот на Студената војна. Главниот резултат на конферен ...

                                               

Слобода на говорот

Слобода на говорот - право на слободно зборување и изразување без цензура или ограничување, или пак двете заедно. Слобода на говор како синоним на слобода на изразување понекогаш укажува не само на вербален говор,туку и на барање, примање и прене ...

                                               

Смртна казна

Смртната казна или погубување претставува правна санкција која ја добил осуденикот по судски пат како казна за извршениот прекршок. Кривичното дело може да резултираа со смртната казна, и истото е познато како капитално злосторство или капитално ...

                                               

Совет за човекови права на Обединетите нации

Советот за човекови права на Обединетите нации е тело на Обединетите нации чија мисија е да ги промовира и заштити човековите права ширум светот. Советот за човекови права на Обединетите нации има 47 члена избрани за тригодишен мандат на регионал ...

                                               

Универзална декларација за човековите права

Универзална декларација за човекови права - декларација донесена од Генералното собрание на Обединетите нации на 10 декември 1948 г. во дворецот Шајо, Париз. Декларацијата произлезе директно од искуството од Втората светска војна и го претставува ...