Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 117
                                               

Список на државни водачи во 1896 година

Ова е список на државни водачи, премиери, и други водачи во 896 година. Ова е список на државни водачи во 896 година. Во него се наведени водачите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние водачи ...

                                               

Список на државни водачи во 1897 година

Ова е список на државни водачи, премиери, и други водачи во 897 година. Ова е список на државни водачи во 897 година. Во него се наведени водачите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние водачи ...

                                               

Список на државни водачи во 1898 година

Ова е список на државни водачи, премиери, и други водачи во 898 година. Ова е список на државни водачи во 898 година. Во него се наведени водачите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние водачи ...

                                               

Список на државни водачи во 1899 година

Ова е список на државни водачи, премиери, и други водачи во 899 година. Ова е список на државни водачи во 899 година. Во него се наведени водачите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние водачи ...

                                               

Список на државни водачи во 1900 година

Ова е список на државни водачи, премиери, и други водачи во 1900 година. Во него се наведени водачите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние водачи коишто ги заземале највисоките функции или о ...

                                               

Список на државни водачи во 1943 година

Холандија - Антон Мусерт 1942-45 Италијанска Социјална Република од 23 септември 1943 - Бенито Мусолини Словачка - Јозеф Тисо 1939-45 Бугарија: Борис III 1918 - 28 август 1943 Симеон II 28 август 1943 - 1946 Србија - Милан Недиќ 1941-44 Португали ...

                                               

Список на државни водачи во 2008 година

Ова е список на државни водачи, премиери, и други водачи во 2008 година. Долу се наведени сите водачи во државите во светот, распоредени по држави во 2008.

                                               

Список на државни водачи во 4 и 3 милениум п.н.е.

Настани во 4 милениум п.н.е. - Настани во 3 милениум п.н.е. - Водачи на држави во 20 век п.н.е. - Водачи на држави по година Ова е список на државни водачи од почетокот на пишаната историја во IV милениум п.н.е., па сè до крајот на III милениум п ...

                                               

Дидаскалии

Дидаскалии - кратки забелешки во драмско сценарио кои покажуваат или дообјаснуваат што работи драмскиот – книжевниот лик додека го изговара текстот. Означени се во заграда пред или по говорниот текст на ликот. Тие се користат како напатствие за а ...

                                               

Драма

Драма е посебна форма на фикција наменета за изведување. Поимот доаѓа од грчки збор што значи "дејствие", кој пак е изведен од глаголот "прави".

                                               

Драматург на претстава

Драматург на претстава или драматург е лице кое ги избира театарските текстови за репертоар и го креира уметничкиот профил на една театарска куќа. Најчесто тоа е истакнат книжевник или театарски стручњак. Вообичаено овој термин се појавува од кра ...

                                               

Итрина и љубов

Оваа статија е за драмата. За филмската адаптација на ДЕФА од 1959 година, видете Итрина и љубов 1959, за телевизискиот филм од ЗДФ од 2005 година, видете Итрина и љубов 2005 Итрина и љубов - драма во пет чина на Фридрих Шилер. Првичната изведба ...

                                               

Јованка Орлеанка (Шилер)

Јованка Орлеанка - драма од Фридрих Шилер. Делото било првично издадено на 11 септември 1801 година во Лајпциг. Било посветено на француската хероина Јованка Орлеанка и е едно од неговите најчесто играни дела. Автор на книгите и книжевната истори ...

                                               

Марија Магдалена (Хебел)

Марија Магдалена е граѓанска трагедија во три чина од Фридрих Хебел. Напишана била во 1843 година и се смета за последната германска граѓанска трагедија. Жанрот потоа бил заменет со социјална драма. Насловот, кој се однесува на библискиот лик Мар ...

                                               

Саша Станишиќ

Саша Станишиќ е германски писател по потекло од Босна и Херцеговина. Добитник е на наградата за Саемот на книгата во Лајпциг и на Германската награда за книга.

                                               

Херојска драма

Херојската драма е вид на претстава популарна за време на ерата на Реставрацијата во Англија, која се одликувала и по својата стиховна структура и по својата материја. Поджанрот на херојската драма еволуирал низ неколку дела од средината до подоц ...

                                               

Лудвиг Анценгрубер

Лудвиг Анценгрубер, псевдоним Лудвиг Грубер беше австриски писател. Тој се смета за значаен драмски автор на австриската фолк игра во традицијата на Јохан Нестрој и Фердинанд Рајмунд.

                                               

Општествена филозофија

Општествена филозофија или социјална филозофија - наука што се занимава со друштвеното поведение и го толкува општеството и неговите установи во етички вредности наместо како емпириски односи. Низ таа призма, општествената филозофија разгледува п ...

                                               

Девијантно однесување

Девијантното однесување или едноставно девијацијата во социолошки поглед опишува дејствија и однесувања кои прекршуваат културни норми, вклучувајќи и формално-пропишани правила и неформалните прекршувања на општествeните норми. Социолозите и крим ...

                                               

Дијалектика

Дијалектика - наука за општите законитости на движењето и развитокот на природата, на општеството и на човековото мислење. Дијалектиката ги разгледува природните појави во вечното движење и менување, а развојот на природата го гледа како резултат ...

                                               

Евроцентризам

Евроцентризам е политички термин измислен во 1980 година, кој се однесува на идејата за Европска Извонредност, еден светоглед центариран на западната цивилизација, како што се развила во текот на Европските колонијални империи од почетокот на мод ...

                                               

Праксис школа

Праксис школата - марксистичко-хуманистичко филозофско движење во СФР Југославија, најзастапено помеѓу професорите на филозофските факултети во Загреб и Белград, во 60-тите и 70-тите години на XX век. Најпознати претставници беа Гајо Петровиќ и М ...

                                               

Јирген Хабермас

Јирген Хабермас е германски филозоф и социолог во традицијата на критичката теорија и прагматизам. Тој е можеби најпознат по неговите теории за комуникативната рационалност и јавната сфера. Во 2014 година, читателите на Проспект" го избраа Хаберм ...

                                               

Херменевтика

Херменевтика е наука за теоријата на интерпретација, а исто така може да биде или уметност на интерпретацијата или теорија или практика на толкување. Традиционалната херменевтика, која ја вклучува и библиската херменевтика, се однесува на изучува ...

                                               

Сандра Хардинг

Сандра Г. Хардинг е американски филозоф на феминистичката и постколонијалната теорија, епистемологија, методологија на истражување и филозофија на науката. Таа предавала две децении на Универзитетот во Делавер пред да се пресели на Универзитетот ...

                                               

Археологија

Археологија - наука која ги изучува материјалните остатоци, односно сите видливи траги на човечката дејност заради запознавање на нивната содржина во одредено време и простор, како и заради нивното значење во одредено социјално, економско и истор ...

                                               

Културен ресурсен менаџмент

Во поширок смисол културен ресурсен менаџмент е управување со културните ресурси како што се полињата на уметностите и културното наследство. КРМ вклучува истражување, рекогносцирање и ископување за да одреди дека историските и културните ресурси ...

                                               

Археолошко препознавање

Прпознавање или проспекција - недеструктивна метода со која се означува пронаоѓање или утврдување на одредено археолошко наоѓалиште, само на основа на површинско набљудување. Археолошкото рекогносцирање е почеток на теренското археолошко истражув ...

                                               

Брош

Брош - луксузна украсна игла, вид на накит. Првите украсни игли се користеле уште во бронзеното време и биле изработувани од бронза. Основна намена на брошот е да закачи женски фустан околу вратот или на градите. Се изработува како игла, од благо ...

                                               

Вазна Франсоа

Франсоа-вазна е најпозната вазна работена во црнофигурален стил во старогрчкото вазно сликарство. Таа претставува и прво класично дело работено со овој стил. Вазната е направена во втората четвртина од шестиот век п. н. е, а дело е на сликарот Кл ...

                                               

Документи на кора од бреза

Документи на кора од бреза – средновековни руски текстови, повеќето пронајдени во Новгород, но пронајдени исто така и во други градов и во Русија, особено во Псков и Смоленск.

                                               

Археолошко ископување

Археолошкото ископување може да има двојно значење. Ископувањето е најдобро познатата и најчесто употребуваната техника во научното истражување на археологијата. Во рамките на оваа наука тоа значи пронаоѓање, запишување и документирање, а понеког ...

                                               

Камена секира

Секира од отсечен камен е праисториско оружје кое е направено со еднострано или двострано отсечување на парче сировина. Сечилото е латерално или трансферзално во однос на оската на оружјето. Типични за постара среднопалеолитска култура Ашелската ...

                                               

Катна

Катна бил главен град на градското кралство во денешна Сирија. Во годините околу 2.000 п. н. е. овој град бил со значителни трговски врски кои ги контролирала сите важни патишта во околината и најверојатно имал трговски врски со околните култури ...

                                               

Археолошко наоѓалиште

Археолошко наоѓалиште или археолошки локалитет - место на кое се откриени на археолошки остатоци од човекови дејности во минатото. Стручно утврдените и заведени наоѓалишта обично се сметаат за културно-историско наследство. За дејноста на местото ...

                                               

Самоска керамика

Самоска керамика или Источна Б сигилата е вид на староримска керамика со црвена обвивка. Некои антички писатели честопати садовите со црвена обвивка ги нарекувале" Самоско ". Повеќето научници сметаат дека на исток се произведувал еден вид на кер ...

                                               

Марен Аде

Марен Аде е германски филмски режисер, сценарист и филмски продуцент. Таа ја добила Европската филмска награда за 2016 година за нејзиниот игран филм Тони Ердман и меѓу останатите била номинирана за Оскар и Златен глобус. Заедно со Јанине Јаковск ...

                                               

Востанија предводени од жени

Женско-предводени востанија се масовни протести кои се иницирани од страна на жените. Тие се движат од протести за храна до протестите што ја иницирале руската револуција.

                                               

Девојка

Девојка или девојче е кое било женско суштество од раѓање кое минува низ детство и адолесценција сè до достигнување на зрелоста, кога таа станува жена. Терминот може да означува и млада жена. Понекогаш, зборот девојка се однесува на возрасно женс ...

                                               

Жена

Жена - човек од женскиот пол. Терминот жена е обично резервиран за возрасни личности од женскиот пол, а терминот девојка е вообичаениот термин за женско дете или адолесцент. Жените обично се способни за раѓање од пубертетот до менопаузата.

                                               

Женски права

Женски права - права и овластувања кои ги бараат жените и девојките низ светот и кои ја поставиле основата на движењето за женски права во 19 век, како и на феминистичкото движење во 20 век. Во некои земји, овие права се установени или поддржани ...

                                               

Женственост

Женственоста претставува низа од својства, очекувања и објаснувања поврзани со поведението и однесувањето на женскиот пол. Женственоста како содржина на родот поврзан со женскиот пол е социјално конструирано однесување како опозиција на мажествен ...

                                               

Соња Зиман

Соња Алис Селма Тони Зиман - германска глумица, танчарка и пејачка. Во 1950-ти години, честопати била споменувана заедно со нејзиниот колега Рудолф Прак. Таа била сметана како една од најпопуларните и најобожаваните глумици во Германија. Меѓу неј ...

                                               

Каролина Линк

Мајката на Линк била сметководител, нејзиниот татко работел во паб. По нејзиното школување, вклучувајќи го и школувањето во школата Св. Лиоба во Бад Науахем, и едногодишниот престој во Соединетите Американски Држави во 1984 година, Линк стекнала ...

                                               

Нова Жена

Новата Жена беше феминистички идеал кој се појави во крајот на 19 век и имаше големо влијание на феминизмот и во 20 век. Поимот "Нова жена" беше популаризирана од страна на британскиот-американски писател Хенри Џејмс, за да се опише растот на бро ...

                                               

Дебора де Лука

Дебора Де Лука е родена во Неапол во областа Скампија, а исто така, своето детство го поминала таму. Како тинејџерка, таа се преселила во Модена, на северот на Италија, каде студирала модно творештво. Таа работела како келнерка некое време, а под ...

                                               

Вселенска станица

Вселенска станица - вештачка структура предвидена за луѓе да живеат во вселената. До сега се правени само станици во ниска орбита на земјата, познати како орбитални станици. Вселенска станица се разликува од другите вселенски летала со екипаж по ...

                                               

Дом

Дом е место на живеалиште или засолниште. Тоа е најчесто местото каде некој поединец или семејство може да се одмора и да ги чува личните поседувања. Животните имаат свои домови исто така, живеејќи во дивината или во притомена средина.

                                               

Станица (Козаци)

Станица или јурт – политички и стопански центар на козачки групи, главно на југ на Руската Империја. Станиците имале статус на рурални општини и во нивниот состав имало едно или повеќе козачки населби. Во состав на станиците се наоѓале не само це ...

                                               

Фавела

Фавела е назив за дива населба во Бразил. Овој назив најмногу се поврзува за сиромашните квартови во Рио де Жанеиро и во Сао Пауло, а ги има речиси во секој голем бразилски град. Фавелата е наречена спрема ридот, Моро да Фавела, каде што се појав ...